Български Ветеринарен Съюз

  • 720 показвания

Български Ветеринарен Съюз

  • 720 показвания

Информация за Български Ветеринарен Съюз

Български ветеринарен съюз, (БВС), е съсловна организация на ветеринарните лекари в Република България, учреден съгласно ЗСОВЛБ / Обн. ДВ бр.84 от 19 октомври 2007 г./.БВС е независима, самоуправляваща се, самофинансираща се и саморегулираща се организация на упражняващите професията ветеринарни лекари в Република България. зи връзки

 

БЪРЗИ ВРЪЗКИ:

- Публичен регистър на членовете на БВС;

- Протоколи от заседания;

- Основни документи на БВС;

- Областни колегии;

- Седмичен бюлетин;

- Контакти;

- Полезни връзки ;

- Форум.

ДОКУМЕНТИ:

Галерия