ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ СОФИЯ-ОБЛАСТ ЕООД

 • 578 показвания

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ СОФИЯ-ОБЛАСТ ЕООД

 • 578 показвания

Информация за ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ СОФИЯ-ОБЛАСТ ЕООД

РЪКОВОДИТЕЛ 
Д-р Емил Грашнов


НАСОЧЕНОСТ 
Програмата е дългосрочна, високоструктурирана и високопрагова. Насочена е към повлияване на всички аспекти на зависимостта и предвижда включване в индивидуална и групова психотерапия, фамилно консултиране, психосоциални интервенции.


ПРОГРАМИ
Програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди


КАПАЦИТЕТ 
Програмата има 101 места, които се предоставят с предимство за бременни, майки с деца, ХИВ позитивни и болни от Хепатит В и С.


ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС


Програмата е базирана върху високо структуриран лечебен модел (Hoffman and Moolchan). Той изхожда от разбирането, че пациентите с хероинова зависимост се нуждаят от дългосрочно лечение, което би могло да се обособи в следните фази:
 • Фаза на интензивна стабилизация

 • Фаза на обвързване и рехабилитация

 • Фаза на медицинско поддържане

 • Фаза на детоксификация.

 • Фаза на подкрепа

  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО
  Продължителността на лечението е дългосрочна и се определя според индивидуалната оценка и терапевтичен план.


  КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА
  • Навършени 18 години

  • Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти/антагонисти

  • Наличие на най-малко 3 документирани предходни курса на лечение в различни терапевтични програми без успех и трайно преустановяване на употребата на наркотични вещества.

  • Добра мотивация и възможност за посещаване на Програмата

  • Валидни документи за самоличност.

  • Липса на активни досъдебни/съдебни производства (висящи наказателни/съдебни дела).

  • Наличие на семейна и/или друга подкрепяща среда с готовност и заявено желание за сътрудничество в терапевтичния процес.

  • Възможност за ежедневно посещение на програмата.


  С приоритет в Програмата се включват пациенти, при които са на лице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от Хепатит В и/или С.


  ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА


  Планово - със съответната схема за редуциране дозата на Метадона за период от 6 месеца.


  Административно - след 21-дневна детоксификация при следните случаи:
  • при хоспитализация

  • при лишаване от свобода

  • тежко нарушение на правилата на Програмата / в този случай не се предвижда редуциране на дозите/


  БАЗА 
  Програмата е разположена в базата на ОДПЗС - София област и на територията на 10-та стоматологична клиника – София, Район "Красна поляна", ул. „Ришки  проход” 1, ет. 2, каб. 617. За целите на програмата се ползват кабинети с възможности за групова и индивидуална работа, помещение за раздаване на лекарствени продукти, чакалня, санитарен възел


  ЕКИП

  Ръководител на Програмата – д-р Емил Грашнов – специалист-психиатър;
  Лекуващи лекари – д-р Р. Стоянов, д-р Д. Йорданова
  Психолог – Й.Йорданов
  Медицински сестри – Стефка Стоянова, Данова, Р. Владимирова, И. Михайлова


  РАБОТНО ВРЕМЕ

  понеделник – петък:              06.30 - 13.30
  събота и неделя:                    07.30 - 10.30


  Раздаване на Метадон/Субститол/Бупренорфин:


  понеделник - петък:              06.30 - 11.00ч.
  събота и неделя:                  07.30 - 10.30ч.