Център за спешна медицинска помощ

  • 353 показвания

Център за спешна медицинска помощ

  • 353 показвания

Информация за Център за спешна медицинска помощ

ЦСМП–Пловдив е създаден с ПМС № 37 през 1994 г. Центърът е приемник на СБНМП–Пловдив.
Центърът за спешна медицинска помощ е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа.
ЦСМП–Пловдив обслужва територия от 5 973 кв. км, население от около 700 000 души, живущи в 212 населени места.

Стрктура на ЦСМП-Пловдив:

Административно–стопански сектор с Автокомплекс
Регионална кординационна централа (РКЦ)
12 филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП):
Пловдив, Асеновград, Карлово, Първомай, Хисар, Калояново, Съединение, Стамболийски, Куклен, Раковски, Брезово, Лъки.

Дейности извършвани от ЦСМП-Пловдив:

Оказване на спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица; предоставяне на специализиран спешен транспорт на пациенти, донори и органи, кръв, кръвни съставки и апаратура, републикански консултанти за оказване на спешна медицинска помощ; осъществяване на обучение на специализанти по спешна медицина.
Обект на спешна медицинска помощ са:
1. Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
2. Болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешните отделения или сектори на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП);
3. Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните;
4. Жени със започващо раждане или аборт;
5. Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;
6. Болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.

Квалификации

Галерия