Център за Спешна Медицинска Помощ

ЦСМП –Ловеч
  • 560 показвания

Център за Спешна Медицинска Помощ

ЦСМП –Ловеч
  • 560 показвания

Информация за Център за Спешна Медицинска Помощ

 ЦСМП –Ловеч
Центърът за спешна медицинска помощ – Ловеч е създаден на основание Постановление № 211 на Министерски съвет от 6 октомври 1994 год. По смисъла на Закона за лечебните заведения, Център за спешна медицинска помощ – Ловеч е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в град Ловеч, осъществяващо дейността си на територията на област Ловеч с непрекъснат денонощен режим на работа.

Обект на дейност

- Обект на спешна медициска помощ са:
- Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им
- Болни и постразали, потърсили сами помощ във ФСМП на ЦСМП
- Лица с данни за психическо разстройство,които представляват опастност за себе си и за околните
- Жени със започнало раждане или аборт
- Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ
- Болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването
Организация на дейността и структурни звена
Организационната структура на ЦСМП – Ловеч включва следните структурни единици
- адмистративно - стопански сектор
- районна координационна централа (РКЦ)
- 7 филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП), разположени на територията на областта
ФСМП Ловеч - гр. Ловеч
ФСМП Летница - гр. Летница
ФСМП Луковит - гр. Луковит
ФСМП Тетевен - гр. Тетевен
ФСМП Троян - гр. Троян
ФСМП Угърчин - гр. Угърчин
ФСМП Ябланица - гр. ЯбланицаКвалификации

Вид прием при този специалист

  • Договор с НЗОК