СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД

София
  • 2607 показвания

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД

София
  • 2607 показвания

Информация за СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД Е ЕДИНСТВЕНАТА В СТРАНАТА ДЪРЖАВНА БОЛНИЦА ПО СПОРТНА МЕДИЦИНА И СПОРТНА ТРАВМАТОЛОГИЯ. СБАЛТОСМ „ПРОФ.

Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” Е ПРАВОПРИЕМНИК НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО СПОРТНА МЕДИЦИНА. 

Тя е към Министерството на младежта и спорта.

В лечебното заведение се извършват диагностика и лечение (консервативно и оперативно) на спортния травматизъм на опорно-двигателния апарат, както и строго специфични медицински дейности, свързани с детския и масовия спорт и с високото спортно майсторство.

Обект на нашите грижи са и спортистите-ветерани. Ние градим професионално доверие и сме в услуга на обществото.

При нас работят водещи специалисти, чиято грижа са пациентите с проблеми в опорно-двигателния апарат. Работим по всички клинични пътеки по ортопедия и травматология по договор със здравната каса.

През 2016 г. на болницата бе присъдена акредитационна оценка „много добра“ за срок от 4 години. През 2016 г. СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър Шойлев” ЕАД получи най-голямото признание в света на спортната медицина – членство в организацията FIFA Medical Centres of Excellence, като след строга проверка на структурата, медицинската практика, на екипа от специалисти и на научно-изследователската и обучаващата дейност, получи акредитация.

С това се затвърди позицията на СБАЛТОСМ „Проф.д-р Димитър Шойлев” ЕАД като една от водещите клиники в лечението и превенцията на спортни травми, акредитирани от FIFA. Болницата е експертен, координиращ и контролен орган, в чиито правомощия и функции е предоставянето на експертна оценка на здравното състояние и спортната работоспособност.

Ние сме методичен ръководител на медицинските центрове по рехабилитация и спортна медицина и медицински специалисти в спортните организации. Лечебното заведение е единствената в страната учебна база за обучение на лекари по специалността „Спортна медицина“, за което има сключен договор с Медицински университет – София. При нас се обучават и студенти по специалността „Кинезитерапия” към НСА „Васил Левски”.

Медицинска дейност


I. КОНСУЛТАТИВНО – ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК (КДБ)


1. ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ
1.1. Кабинет по травматология и ортопедия
1.2 Кардиологичен кабинет – ехограф, ЕКГ, функционални изследвания, предоперативна консултация
1.3. Кабинет спортна медицина
1.4 Кабинет за лечение с разтежни фактори


2. МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ:


2.1. Клинична лаборатория


3. ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЛЕГЛА:


3.1. Образна диагностика
3.2. Физиотерапия и рехабилитационна медицина
3.2.1.секция за електро-светлотерапия
3.2.2.секция по кинезитерапия
3.2.3.термотерапевтична секция


ІІ. СТАЦИОНАРЕН БЛОК:


1. Отделение по „Спортна травматология и ортопедия“ с операционен блок
2. Отделение „Анестезия и интензивно лечение”


ІІІ. БОЛНИЧНА АПТЕКА


През 1979г. проф. д-р Димитър Шойлев тук за пръв път в югоизточна Европа въвежда артроскопията, като метод за лечение в модерната хирургия.
Той създава школа по ортопедия и травматология, а неговите възпитаници сега са най-големите спортни травматолози в България.
В болницата са направени над 30000 хирургични интервенции, от които повече от 20 000 артроскопии на колянна, раменна и глезенна стави.
Лечебното заведение се утвърждава като единствено и водещо в страната в развитието на спортната медицина и единствената в България база за обучение на студенти за придобиване на специалността „Спортна медицина“.


При нас се осъществява учебна и научна дейност по следните медицински


специалности:
– анестезиология и интензивно лечение;
– вътрешни болести;
– кардиология;
– педиатрия;
– ортопедия и травматология;
– физикална и рехабилитационна медицина;
– образна диагностика;
– клинична лаборатория;
– спортна медицина.


Болницата има договор с Медицинския университет гр.София за обучение на студенти за придобиване на специалността „Спортна медицина“ и обучава студенти по специалността „Кинезитерапия” към НСА „Васил Левски”, с която има сключен договор.
В момента, при нас специализират 4 лекари за придобиване на специалност „Спортна медицина“.
В периода 2013г.-2015г. 90 студенти редовно обучение в „Национална спортна академия – Васил Левски” – гр.София, факултет „КИНЕЗИТЕРАПИЯ, ТУРИЗЪМ И СПОРТНА АНИМАЦИЯ, специалност „Кинезитерапия”.


 

Квалификации