Център за рехабилитация и хомеопатия "Джеджеви"

  • 1058 показвания

Център за рехабилитация и хомеопатия "Джеджеви"

  • 1058 показвания

Информация за Център за рехабилитация и хомеопатия "Джеджеви"

Д-р Иван Вълчев Джеджев е дипломиран лекар, завършил медицина във Варна през 1986 г. Работи три години като ординатор по функционална диагностика в Районна болница гр. Нова Загора - ехография, полиграфски записи и др. През 1989 г. след спечелен конкурс е назначен като асистент по професионални заболявания към Медицински университет Варна, където работи до 2015 г. Има две медицински специалности: вътрешни болести (1992 г.) и професионални заболявания (1994 г.). Има над 15 научни публикации и над 30 участия в научни конгреси.

През 1995 г. завършва първият дипломен двугодишен курс по хомеопатия в България, организиран от LCCH (Лондонският колеж по класическа хомеопатия) и оттогава досега практикува хомеопатия. От 2015 г. работи в самостоятелен кабинет по хомеопатия. Посещавал е множество хомеопатични семинари с водещи лектори: Витулкас, Шанкаран, ДинешЧохан, Фарук Мастер, Шах, ВангелисЗафириу, Еди Тиленс, Джурдж и др. Преминал е двегодишно обучение по метода Sensation на Р. Шанкаран. Преподавател е по Паневритмия.

Богомил Иванов Джеджев, магистър по Кинезитерапия към НСА, член и делегат на асоциацията на физиотерапевтите в България.

Участвал в множество конференции и следдипломни курсове в България и чужбина, водени от едни от най-добрите преподаватели в света (Sakis Adamidis - Гърция, Savvas Mavromustakos- Гърция, Marcel Grzebellus- Германия Benedikt Boemer- Германия, Zdenka Sefman - Словения, Lorimer Moseley- Австралия, Michael Schacklock - Австралия, Brian Mulligan - Нова Зеландия, проф. Николай Попов – България и др.) по най - модерните и ефективни методики във физиотерапията.

Работил е в специализирана болница за рехабилитация „Тузлата“ - Балчик, Окръжна болница – Варна, Терапевтична болница, частна практика.

Занимава се главно със мускулно-скелетна, ортопедична и неврологична рехабилитация. Интегрира хомеопатията в рехабилитацията.

Квалификации