ДКЦ Свети Иван Рилски

  • 223 показвания

ДКЦ Свети Иван Рилски

  • 223 показвания

Информация за ДКЦ Свети Иван Рилски

ДКЦ Свети Иван Рилски е Диагностично консултативен център в град Търговище, който предлага специализирана извънболнична медицинска помощ.

ДКЦ Св Иван Рилски в град Търговище разполага със следните кабинети:

-Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина
-Анестезиология и интензивно лечение
-Вътрешни болести
-Гастроентерология
-Детски болести
-Детска психиатрия
-Ендокринология и болести на обмяната
-Клинична алергология и лаборатория
-Кожни и венерически болести
-Микробиология
-Нефрология
-Неврохирургия
-Нервни болести
-Образна диагностика
-Очни болести
-Ортопедия и травматология
-Пневмология и фтизиатрия
-Психиатрия
-Кардиология
-УНГ болести и други
-Диагностично консултативния център разполага с информационна система обхващаща лабораторията, администрацията, -регистратурата и кабинетите. Тази система осигурява достъпът до НАП за проверка на здравно-осигурителният статус, бързо и качествено обслужване на пациентите.

Лабораторията към ДКЦ Свети Иван Рилски има възможност за проверка на резултати от изследвания по интернет, чрез индивидуален ID номер, който всеки пациент получава при получаване на изследванията от регистратурата.

Квалификации