АГПСИМП По Физикална Терапия И Рехабилитация Физиотим ЕВ

София
  • 378 показвания

АГПСИМП По Физикална Терапия И Рехабилитация Физиотим ЕВ

София
  • 378 показвания

Информация за АГПСИМП По Физикална Терапия И Рехабилитация Физиотим ЕВ

Предлагаме следните услуги:
  • групова практика за специализирана извънболнична физикална и рехабилитационна медицинска помощ, диагностика, консултации, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни;

  • профилактика;

  • предписване на лабораторни и други видове изследвания;

  • извършване на медицински дейности и манипулации, предписание на лекарства, превързочни материали и медицински пособия;

  • експертиза за временна нетрудоспособност;

  • дейности по здравна промоция и профилактика, издаване на документи, свързани с тяхната дейност;

  • насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ.


Квалификации