Домове за възрастни хора Фондация "Дълголетие- Свети Мина"

 • 669 показвания

Домове за възрастни хора Фондация "Дълголетие- Свети Мина"

 • 669 показвания

Информация за Домове за възрастни хора Фондация "Дълголетие- Свети Мина"

Домовете за възрастни хора на фондация "Дълголетие - Свети Мина" се намират в квартал Бояна в непосредствена близост един от друг.

За настанените се извършват постоянни грижи, съобразени с индивидуалните потребности и предписаното лечение от медицинско лице.

В домовете се осигуряват всички необходими удобства на вашите майки и бащи, включително:

прекрасна материална база;
24-часово наблюдение от медицинско лице;
помощни средства за трудноподвижните и лежащо болните.
​Домът за възрастни хора се намира в квартал Бояна, град София.

Осигуряват се денонощни медицински грижи за хора, преживели тежки операции и травми. В него се предлага настаняване на възрастни хора, грижа за тях, постоянен медицински надзор.

За да се осигури спокойствието на клиентите на старческите домове, служителите са се погрижили атмосферата в дома да е уютна и приветлива и на живущите да не им липсва внимание, обич и сигурност. Възрастните хора ще преоткрият своите спомени, ще си общуват със стари приятели и ще се запознаят с нови.

В домовете за възрастни хора ви се предлага спокойствие и достойно изкарване на старините ви. Домът за възрастни разполага с луксозно обзаведени стай, в които цари приятна и уютна атмосфера.

Прием


Хосписът извършва прием на възрастни в град София, Бояна. Всяко едно лице, което желае да бъде настанени в старчески дом, трябва да подаде писмено заявление, в което да посочи периода, за който желае да ползва специализираните услуги.

Останалите изискуеми документи са:

 • копие от личната карта;

 • оригиналният амбулаторен картон ( при наличност на такъв );

 • здравноосигурителна книжка;

 • рецептурна книжка;

 • решение на ТЕЛК, НЕЛК, ЛКК ( при наличност на такова );

 • епикриза, изготвена от личен лекар.


Налице са и други документи, които трябва да се подготвят преди подаването на заявлението. Информация за тях ще получите на посочените телефони за контакт или на място на адрес.

След подаването на пълния комплект документи, се извършва оценка на потребностите на възрастния.

Предоставя се примерен договор, в който са описани правата и задълженията на двете страни.

 

Услуги • медицински грижи

 • 24-часово наблюдение

 • обслужване на лежащо болни

Квалификации

Галерия