Фондация Нови Стъпки

  • 277 показвания

Фондация Нови Стъпки

  • 277 показвания

Информация за Фондация Нови Стъпки

Фондация Нови стъпки е основана през 2016 г.Нашата цел е: предоставяне цялостна подкрепа на деца със специални образователни потребности и техните семейства.


Терапевтичен център Нови стъпки функционира от  2016 година и осигурява сутрешна и следобедна полудневна терапевтична грижа за деца със специални образователни потребности, предимно от аутистичния спектър.


Заниманията включват:
  •  развиване на социалните умения и уменията за самообслужване;

  •  груба и фина моторика;

  •  видеомоделиране и звукова терапия;

  •  арт и музикотерапия;

  •  игри на открито.


Дейности:

Терапевтичен  център „Нови стъпки“

 


 

Терапевтичен център „Нови стъпки“ функционира от м. октомври 2016 година и осигурява сутрешна и следобедна полудневна терапевтична грижа за деца със специални образователни потребности, предимно от аутистичния спектър. Разполагаме с екип от педагози, кинезитерапевт и логопед.Родителски групи за подкрепа

 

Ежемесечните срещи за подкрепа на родителите на деца със специални потребности създават атмосфера на приемане, грижа и съпричастност.Семейни лагери

 

За трета поредна година организирахме летен лагер за семейства с деца със специални образователни потребностиУчилищни асистенти

 

Ролята на училищния асистент е да придружава и подпомага детето със СОП в неговите занимания в клас в училище, както и в работата му в специализираните кабинети със специално обучените педагози, логопеди и психолози (ресурсни учители).


 Портидж-домашни посещения
Програмата „Портидж“ се прилага успешно в САЩ и Великобритания в подкрепа на семейства с деца със специални потребности. Моделът се основава на първостепенната роля на родителите в ранното детско развитие и се стреми да ги подпомогне в тяхната ежедневна домашна среда.