МБАЛ Хигия СЕВЕР ООД Многопрофилна болница за активно лечение Пазарджик

Пазарджик
  • 863 показвания

МБАЛ Хигия СЕВЕР ООД Многопрофилна болница за активно лечение Пазарджик

Пазарджик
  • 863 показвания

Информация за МБАЛ Хигия СЕВЕР ООД Многопрофилна болница за активно лечение Пазарджик

В Многопрофилна болница за активно лечение „Хигия” АД функционират:
Многопрофилна болница за активно лечение „Хигия” е оборудвана със съвременна апаратура за ендоскопски и лапароскопски хирургични интервенции и катетеризационна зала за интервенционална кардиология. Операционните зали са снабдени  и със система за видео и аудио обмен и наблюдение, изградена на принципа на телемедицината. С това е създадена възможност за визуализация на посочените дейности в реално време с учебна и/или консултативна цел.


Средногодишно капацитетът на болницата е над 9000 преминали болни, като пациентите разполагат с комфортни, хотелски условия в стаите.


МБАЛ „Хигия” АД е сертифицирана и поддържа ежегодно своя сертификат по ISO 9001 за управление на качеството за цялостната дейност на нейните медицински и спомагателни структури, както и на базовите и възможности за обучение на студенти и специализанти.


От месец август 2018 г. МБАЛ „Хигия“ АД е одитирана и регистрирана от NQA за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, приложима за осъществяване на болнична медицинска помощ, клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, учебна и научна дейност.


Със заповед на министъра на здравеопазването от 04.06.2018 г., на основание чл. 89а от Закона за лечебните заведения и Наредба №18/2005 година за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, на МБАЛ „Хигия” АД бе присъдена оценка „отлична“ за срок от пет години, за цялостна медицинска дейност, за отделните медицински и други дейности, както и за практическото обучение на студенти и специализанти.

Квалификации