Иван Скендеров

МБАЛ град Гоце Делчев
  • 433 показвания

Иван Скендеров

МБАЛ град Гоце Делчев
  • 433 показвания

Информация за Иван Скендеров

МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД гр. Гоце Делчев е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на нуждаещите се от активно лечение. Болницата разполага със 155 легла, разпределени в 11 отделения. За ефективността на лечението и възстановяването на пациентите работи и приемно-консултативен кабинетмедико-диагностична лаборатория и отделения без легла, обособени в диагностично-консултативен блок. Осигурена е модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност.


Висококвалифицираният медицински персонал с вещина прилага обичайните и най-новите технологии в болничната дейност и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти. Пациентите се настаняват в удобни болнични стаи, всяка от тях с телевизор.


МБАЛ Иван Скендеров ЕООД работи по договор с Районната здравноосигурителна каса гр. Благоевград.
КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК
Консултативно-диагностичният блок на МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД разчита на приемно-консултативен кабинет, звено за кръв и кръвни продукти, отделение за образна диагностика и лаборатории – клинична и микробиологична.
ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ
Регулира движението на пациентите и ги подготвя  за амбулаторно-поликлиничния прием. Обработва документацията и следи движението ѝ, има грижа за картотеката и заверката на документите, необходими на болните.
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
В клиничната лаборатория има 24 часово дежурство и се поддържат голям брой спешни показатели. Оборудването е автоматично. Работата ѝ е изцяло съобразена с Националния стандарт по Клинична лаборатория.
МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Извършват се всички необходими изследвания и е в постоянна връзка с болничния епидемиолог, НЦЗПБ, РИОКОЗ.