ТОП ДИАГНОСТИКА ООД - in-vitro Диагностика град София

  • 372 показвания

ТОП ДИАГНОСТИКА ООД - in-vitro Диагностика град София

  • 372 показвания

Информация за ТОП ДИАГНОСТИКА ООД - in-vitro Диагностика град София

Ние сме ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД ! Занимаваме се с in-vitro диагностика, продукти и услуги. За 25 години сме натрупали много опит и сме намерили множество практични решения за много от клиничните лаборатории в България. Запознайте се с нас!

Фирма ТОП ДИАГНОСТИКА ООД
се състои от два отдела:
Търговско – Маркетингов и Сервизен отдел.


РЪКОВОДЕН СЪСТАВ:


Д-р Любомир Момчилов
УПРАВИТЕЛ
Специалност Медицина, МУ-София
Momchilov@topdia.eu


Бранимира Момчилова
УПРАВИТЕЛ
Магистър Финанси,  УНСС-София
Tzvetkova@topdia.eu


ПРОДУКТИ:


WfG IL new logo

Diagon

Spinreact

logoErba

medicon-logo

FLmedical

EKF logo

MRC_logo156x50

logo other products

ТОП ДИАГНОСТИКА ООД има изградена и функционираща система за управление на качеството. Системата е сертифицирана от независима одиторска организация SGS Bulgaria Ltd. Сервизната дейност е част от обхвата на системата за управление на качеството. Пакетът сервизни услуги, които предлагаме включва:

► Гаранционно сервизно обслужване 12 месеца или повече;

► След-гаранционен сервиз при подписване на абонаментен договор или единични поръчки за сервиз, опция на клиента;

► Профилактика и ремонт на предлаганите продукти на територията на цялата страна;

► Комплексна поддръжка на клинико-лабораторно оборудване с време за реакция при възникване на проблем по избор на клиента;

► Оригинални резервни части, модули и компоненти;

Технически консултации и експертни решения от висококвалифициран инженерно-технически персонал, обучен и сертифициран от производителите на лабораторното оборудване. В сервизният отдел на фирмата работят едни от най-опитнитите специалисти в областта на подръжката на клинично-лабораторна техника в България.

24h HOTLINE:

02 / 958 24 28
0888 612 660
факс: 02 / 958 65 02
e-mail: service@topdia.eu