МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА

гр.София
  • 1086 показвания

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА

гр.София
  • 1086 показвания

Информация за МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА

Медицински център „Интегративна медицина“ е основан през 2006 г. в София и е първата и единствена за момента в България клиника, насочена към лечението на хронични и онкологични заболявания с методите на интегративната медицина.


В резултат на интензивните ни проучвания в областта на съвременната интегративна медицина ние реализирахме и адаптирахме в нашата практика последните достижения в тази област за лечение на хронични и онкологични заболявания. Ние подбрахме методи с доказани качества и ефективност, включени в комплексна схема на лечение. Изискванията за използването на тези методи включват нетоксичност, доказана ефективност, възможност за комбиниране с други методи и не на последно място достъпност. Лечението е основано на основните принципи на холистичната медицина. При холистичния подход основно значение се отдава на подпомагане на натуралните биологични възможности на организма за справяне с болестния процес. В клиниката широко приложение намират и всички съвременни достижение в областта на персонализираната медицина.


Преди лечението се извършва цялостна оценка на моментното състояние на болните с използване на всички модерни диагностични методи. В случай на необходимост лечението се съчетава с класическите методи на лечение.


Цялостният протокол на лечението включва:
  • консултативен специализиран преглед;

  • извършване на изследвания от образната диагностика (ПЕТ скен, компютърна томография, магнитен резонанс, ехография, рентгенови изследвания,            сцинтиграфия);

  • лабораторни изследвания, вкл. туморни маркери;

  • хемосензитивен тест на изолирани циркулиращи клетки в кръвта;

  • автономен мускулен тест;

  • изготвяне на лечебна програма;

  • лечение;

  • контролни изследвания и прегледи.


Арсеналът на използваните от нас методи включва: диетотерапия, детоксикационно лечение, имунотерапия, инсулин потенцирана терапия, инфузионна терапия, ортомолекулярна терапия (високи дози витамини),  галванотерапия, биорезонансна терапия, озонотерапия, магнитотерапия, лазерна терапия, термотерапия.


Водещо място в лечебните ни схеми при лечението на онкологичните заболявания има приложението на Инсулин потенцирана терапия. До момента сме единствената клиника в страната лицензирана за използване на ИПТ при хронични и онкологични заболявания. До 2015 г. лечението е приложено при повече от 700 болни с напреднали онкологични заболявания. Резултатите от лечението са публикувани в престижни научни издания и показват възможност за постигане на ремисия в около 80% от лекуваните.


Методът може успешно да се използва за лечението на следните онкологични заболявания: тумори на пикочния мехур, простатата, бъбреци, тестиси, глава и шия, гърди, маточна шийка и ендометриум, яйчници, хранопровод, стомах, колон, панкреас, бели дробове, миеломна болест, левкемия, лимфом и сарком и др.
Квалификации