Медицински комплекс Майчин дом

  • 293 показвания

Медицински комплекс Майчин дом

  • 293 показвания

Информация за Медицински комплекс Майчин дом

Медицински комплекс Майчин дом се намира на централно и лесно достъпно място в гр.Варна и включва две лечебни заведения: Многопрофилна болница за активно лечение Майчин дом – Варна и Медицински център Майчин дом.

Лечебното заведение разполага със собствен подземен и надземен паркинг и е под денонощно видео наблюдение.

Дейността е разпределена в 3 блока – Блок А, Блок Б и Блок В, които са във функционална връзка непозволяваща смесването на пациентопотока.

МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС
МАЙЧИН ДОМ - ВАРНА
В Блок А са разположени отделенията по Акушерство и гинекология и неонатология. Функционират 3 операционни и две родилни зали, както и зала за активно водно раждане. Отделението по акушерство и гинекология разполага с 30 легла и е с трето ниво на компетентност.

Първият етаж е обособен като медицински център, в който са съсредоточени акушеро-гинекологични кабинети, кабинети по образна диагностика, мамограф, кабинети за женска консултация, лаборатория и аптека.Извършват се широк спектър клинични, инструментални, цитологични, лабораторни, микробиоологични и др. изследвания.

Към медицинския център работят две амбулаторни операционни зали с четири прилежащи стаи за кратковременен следоперативен престой, където се извършват инвазивни диагностични процедури и кратки операции неизискващи болничен престой (one day surgery).

В Блок Б се намира отделението по педиатрия, където на 24 часово разположение лекар със специалност по детски болести може да прегледа вашето дете незабавно без записване на час. Отделението разполага с 26 легла за пациенти от 0 до 18г. Има и две интензивни стаи с постоянно мониторно наблюдение за по- тежките случаи.

В кабинетите на първи етаж в този блок приемат специалисти по педиатрия, неонатология, детска нефрология, гастроентерология и неврология.

В Блок В са съсредоточени отделенията по ортопедия и травматология, урология и ОАИЛ. В модерно оборудваните операционни се извършват спешни и планови операции и манипулации.

Всички стаи са съвременно обзаведени, със самостоятелен санитарен възел, кабелна телевизия и интернет, мобилни болнични легла, монитори за контрол на жизнените функции, излази за инсталациии за кислород, сгъстен въздух и аспирация.

Медицинският център приема пациенти в кабинети по гастроентерология, УНГ, Образна диагностика, урология, ортопедия и травматология с гипсовъчна и превързочна зала, съдова и гръдна хирургия, кардиология, гастроентерология, ендокринология, неврология и др.

Тук функционират и амбулаторни операционни зали с прилежащи стаи за кратковременен следоперативен престой.