СБАЛАГ Майчин дом град София

София
  • 460 показвания

СБАЛАГ Майчин дом град София

София
  • 460 показвания

Информация за СБАЛАГ Майчин дом град София

Период в развитието на болницата започва на 27 май 1976 г., когато е осъществено пребазиране, в сегашната сграда на територията на Александровска болница.

Тогава с указ на Държавния съвет на НРБ през 1972 г., „старият Майчин дом” се обединява с бившия Научноизследователски институт по акушерство и гинекология на база АГ болница „Тина Киркова” и Катедрата за следдипломна квалификация по акушерство и гинекология към ИСУЛ на база III градска болница „Мара Малеева”.

С този акт Болницата придобива статут на Научен институт по акушерство и гинекология (НИАГ), като част от тогавашната Медицинска академия и става естествен водещ център за развитието на съвременната акушеро-гинекологичната помощ в България.

 

Директори през този период са били:

Проф. Георги Стоименов (1977-1980)

Проф. Божил Василев (1980-1981

Проф. Ефтимия Светославова (1981-1984)

Проф. Кирил Мирков (1984-1987)

Проф. Атанас Атанасов (1988-1989)

Проф. Илко Карагьозов (1989-1993)

Доц. Александър Яръков (1994-1998)

Доц. Николай Доганов (1998-2009)

Д-р Методи Янков (03-09 2009)

Проф. Виктор Златков (2009 – 2016)

 

С настъпилите социално-икономически промени в страната НИАГ „Майчин дом” се преобразува последователно през 1993 г. в Държавна университетска болница, а от 18 февруари 2000 г. в Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом” ЕАД, София.

 

Приключвайки кратката хроника на дълголетната история на Майчин дом неизбежно се натрапва един факт - въпреки смяната на режими и личности, промените в структурата, медицинските доктрини и пр., едно остава неизменно - името Майчин дом, като символ, като обществено признание за светостта на неговата хуманна дейност и изпълнен дълг към майката, към детето.