Трудова медицина Марс 2001

Дупница
  • 404 показвания

Трудова медицина Марс 2001

Дупница
  • 404 показвания

Информация за Трудова медицина Марс 2001

Марс-20рс01-1 ООД Дупница е службата по трудова дисциплина  в Дупница, ул.Св.Иван Рилски 213

Трудовата  медицина е дейност от обсега на различни специалности, имаща за цел:

 

опазване и укрепване здравето на работещите лица чрез предотвратяване и ранно откриване на професионалните увреждания на здравето и чрез ограничаване и отстраняване на вреднодействащи фактори и условия при работа

развитие и стимулиране на здравословен и безопасен труд, работна среда и организация на труда

повишаване на физическото, психичното и социалното благосъстояние на работещите лица и опазване на тяхната работоспособност за подпомагане на професионалното и социалното им развитие при работа.

Функциите на Службата по трудова медицина са предимно превантивни, свързани консултиране и подпомагане работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планиране и организиране на дейностите по:

 

– осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд

 

– укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа

 

– приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве

Квалификации