МБАЛ Асеновград ЕООД Многопрофилна болница за активно лечение Асеновград

Асеновград
 • 1183 показвания

МБАЛ Асеновград ЕООД Многопрофилна болница за активно лечение Асеновград

Асеновград
 • 1183 показвания

Информация за МБАЛ Асеновград ЕООД Многопрофилна болница за активно лечение Асеновград

В „МБАЛ – Асеновград“ ЕООД се осъществяват следните лечебни дейности :
Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности:
 • вътрешни болести по следните профили: гастроентерология, нефрология, ендокринология, кардиология, пулмология

 • педиатрия ;

 • акушерство и гинекология ;

 • неонатология;

 • хирургия

 • нервни болести;

 • ушно-носно-гърлени болести;

 • анестезиология и интензивно лечение;

 • хемодиализа,

 • физикална терапия и рехабилитация;

 • лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика ;

 • родилна помощ;

 • спешна медицина;

 • съдебна медицина;


Управител – Д-р ИВАН ЧЕРВЕНКОВ – тел.: 0331 / 20 450
Главна мед. сестра  – ГАЛЯ КИЯЕВА – тел.: 0331 / 20 453
Главен счетоводител -ДЕСИСЛАВА СИРАКОВА – тел.: 0331/ 20 455


 

За пациента„МБАЛ-Асеновград“ЕООД е лечебно заведение за болнична помощ. Болницата работи по договор със Здравна каса по обявените клинични пътеки и клинични процедури.


Приема в лечебното заведение е в планов и спешен порядък.


1. Плановият прием се осъществява след извършен преглед в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение при представяне на направление за хоспитализация. Прегледа в центъра е безплатен.


След извършеня преглед, потвърждаващ необходимостта от болнично лечение, пациента се приема за лечение в съответната структура, вписва се в листата на чакащите или му се отказва такава.


При констатирана необходимост от болнично лечение и взето от Вас информирано съгласие, преди постъпване в съответното отделение ще бъдете приканен да се регистрирате /чекиране/ на регистрацията, чрез Вашата лична карта. Същата процедура ще се повтори и при Вашето изписване /дехоспитализация/. Ще бъде проверен Вашия здравноосигурителен статус. Неосигурените пациенти ще бъдат приканени да заплатят здравно осигурителните си вноски или при нежелание за това, да платят лечението си съгласно утвърдения ценоразпис в лечебното заведение.


2.Прием в спешен порядък се извършва денонощно при налични индикации за спешност. Приема се осъществява след преглед и евентуално оказана спешна медицинска помощ на всички лица, транспортирани до отделението по спешна медицина на лечебното заведение от ЦСМП-филиал Асеновград или потърсили медицинска помощ сами. Тук ще бъдат извършени всички необходими параклинични изследвания и преглед от съответния специалист, като при потвърдени индикации за спешност ще Ви бъде предложена хоспитализация в лечебното заведение. Отново ще бъде проверен здравноосигурителния Ви статус. При налични индикации за спешен прием, Вие ще бъдете приети независимо от него, като по време на престоя е необходимо да възстановите здравноосигурителните си права. При отказ или нежелание да заплатите здравноосигурителните си вноски, от Вас ще бъде поискано да заплатите престоя си в ЛЗ съгласно утвърдения ценоразпис. При отказ, лечебното заведение е възможно да потърси възстановяване на направените разходи по лечението Ви по друг, регламентиран от закона път.


Приети  в лечебното заведение, Вие трябва да спазвате правилата за вътрешния ред в съответната структура. Лечебното заведение от своя страна е длъжно да се съобразява с правата Ви на пациент, записани в Харта за правата на пациента.


В лечебното заведение ще Ви бъдат направени допълнителни изследвания, за които ще бъде изискано Вашето съгласие, и след като получите точна информация за състоянието си ще Ви бъдат приложени съответни методи на лечение.


Медикаментите за лечението Ви се осигуряват изцяло от ЛЗ. За някои по разширени изследвания, които не се заплащат от Здравна каса, ще бъдете приканен да закупите съответните консумативи /напр. контраст за провеждане на компютър-томографско изследване/. Те ще ви бъдат предоставени от болничната аптека на костуема цена, за които не забравяйте да поискате  съответните документи.


По времена престоя си ще получавате храна, опакована в индивидуални еднократни пакети, приготвена в кухнята на ЛЗ и съобразена с диетата, подходяща за Вашето здравословно състояние.


При изписване, Вие можете да ползвате специализиран транспорт срещу съответното заплащане. Не забравяйте да се чекирате на болничната регистратура, където ще платите потребителска такса съобразно престоя Ви. При изписването  ще Ви бъде предоставена епикриза.  При необходимост ще Ви бъде издаден болничен лист.


В „МБАЛ-Асеновград“ЕООД се извършват медицински прегледи и изследвания по желение на пациента срещу заплащане. Заплащането се извършва на касата на ЛЗ предварително, съгласно утвърден от Управителя ценоразпис.


Ценоразпис


Цени 

 

Квалификации

Галерия