МБАЛ – Белене ЕООД

 • 140 показвания

МБАЛ – Белене ЕООД

 • 140 показвания

Информация за МБАЛ – Белене ЕООД

“МБАЛ – Белене“ ЕООД – Разкрита като болнично заведение през 1947 год. Състои се от четири функционално обособени блока: консултативно-диагностичен, стационарен, болнична аптека и административно-стопански блок. Разполага с четири стационарни отделения – вътрешно (15 легла), педиатрично (10 легла), неврологично (10 легла) и физиотерапевтично (10 легла), както и с кабинет образна диагностика и медико-диагностична лаборатория. МБАЛ е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % общинска собственост. През последните години в “МБАЛ – Белене” ЕООД се прилагат различни мерки за подобряване условията, при които се осъществява диагностичния и лечебния процес, повишаване качеството на медицинските грижи –  осигуряване на квалифицирани медицински специалисти, модерна апаратура, усъвършенстване на средствата и механизмите за взаимодействие с общопрактикуващите лекари, филиал за спешна помощ, специалистите и звената от доболничната помощ, подобряване на медицинския мениджмънт, маркетинговата и дистрибутивна стратегия на лечебното заведение. Честа практика е обслужването на пациенти от други общини. За 2013 г. през отделенията на болницата са преминали болни от 22 селища на област Плевен.


  • 3 стоматологични практики.

  • 1 частен стоматологичен център.

  • 7 общопрактикуващи лекари, обслужващи населението гр. Белене и селата на общината. Самостоятелна практика има в с. Петокладенци, а останалите 4 кметства се обслужват от практиките в гр. Белене по график в определени дни от седмицата.

  • 1 филиал на ЦСМП-Плевен.

  • 3 аптеки и 1 дрогерия.