МБАЛ Ботевград ЕООД Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград

Ботевград
 • 422 показвания

МБАЛ Ботевград ЕООД Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград

Ботевград
 • 422 показвания

Информация за МБАЛ Ботевград ЕООД Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград

"Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград" ЕООД е лечебно заведение, което се развива и утвърждава  като регионална, диагностична и лечебна структура.


Болницата има сключен договор с НЗОК по клинични пътеки и лекува здравноосигурени лица без заплащане.
Разполага със сто и двадесет легла, разпределени в девет отделения :


Вътрешното отделение разполага с 26 легла.
АГО разполага с 20 легла.
Детското отделение разполага с 14 легла.
Хирургичното отделение има разкрити 12 легла.
Отделението по Урология разполага с 6 легла.
Нервно отделение разполага с 16 легла.
ОАРИЛ има налични 6 легла.
Очното отделение разполага с 5 легла.
Отделението по Физиотерапия и рехабилитация има 5легла.
Отделение по диализно лечение с 8 диализни поста.


Лечебното заведение извършва болнично лечение по основни и профилни специалности, за които има разрешение - вътрешни болести, кардиология, нефрология, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, клинична алергология, пневмология, детски болести, акушерство и гинекология, хирургия, ортопедия и травматология, урология, анестезиология и интензивно лечение, неврология, офталмология, физикална и рехабилитационна медицина, образна диагностика, клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, обща и клинична патология.


"МБАЛ- Ботевград" ЕООД изпълнява 24-часови дежурства, 365 дни в годината, с лекари и дежурни сестри и акушерки в отделенията.


Управител е д-р Красимир Кушев, дм.


ОРТОПЕДИЯ:

 • Вътрешното отделение разполага с 26 легла.

 • Отделението по Физиотерапия и рехабилитация има 5 легла.

 • АГО има налични 20 легла.

 • Детското отделение разполага с 14 легла.

 • Хирургичното отделение има разкрити 12 легла.

 • Нервното отделение има налични 14 легла.

 • Отделението по Урология разполага с 8 легла.

 • ОАРИЛ има налични 6 легла.

 • Очното отделение разполага с 5 легла.