МБАЛ Елин Пелин ЕООД

  • 177 показвания

МБАЛ Елин Пелин ЕООД

  • 177 показвания

Информация за МБАЛ Елин Пелин ЕООД

МБАЛ – Елин Пелин ЕООД осъществява следните лечебни дейности:


Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности:


- Вътрешни болести;
- Детски болести;
- Неврология;
- Физикална терапия и рехабилитация;
- Лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика;


Диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение.
Болницата  разполага с модерно обзаведена, извършваща пълен набор от изследвания клинична лаборатория.
Извършва се  високоспециализирана  медицинска помощ със съвременна апаратура  в областта на образната и функционална диагностика.
Болницата разполага със 70 легла.
МБАЛ - Елин Пелин ЕООД разполага с компютър - томограф (Скенер).


Управител: д-р Мая Луканова
Главна медицинска сестра: Цветанка Георгиева
Главен счетоводител: Йонка Миланова.


Мисия
  • да  осигурява качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението;

  • да снижава заболеваемостта и смъртността на равнището на добрата медицинска практика;

  • да  повишава качеството на живота на пациентите и техните близки, като облекчава или отстранява основните и свързаните с тях заболявания, изпълнявайки и по-глобална социална функция за подобряване на качеството на живот  на обслужваното население.

Диагностично-консултативен блок


Диагностично-консултативен блокДиагностично-консултативен блокСтационарен блок


Стационарен блокСтационарен блокСтационарен блокСтационарен блокАптека


Обемът на дейност в аптеката дава възможност за задоляване на нуждите от медикаменти и медицински консумативи на стационарните отделения, поделенията на Диагностично-консултативния блок и параклиничните звена, включени в структурата на лечебното заведение. Има изградена локална компютърна мрежа. Добре обученият персонал допринася за провеждане на адекватна лекарствена поликита на болницата. Аптеката има за цел да информира …Административно-стопански блок


Състои се от: – Икономическо и информационно звено – Администрация; – Счетоводство; – Канцелария Звеното е оборудвано с компютри и програми за изпълнение на всички задачи, касаещи финансови и медицински отчети и анализи. Изградена е  информационна система за цялото болнично заведение. Дейността е изцяло аналитична и създава възможности за ежедневен контрол по разходи за лечението …