МБАЛ Ескулап ООД

Болница град Пазарджик
  • 469 показвания

МБАЛ Ескулап ООД

Болница град Пазарджик
  • 469 показвания

Информация за МБАЛ Ескулап ООД

В МБАЛ ЕСКУЛАП се извършват:

-Диагностика, рехабилитация, лечение и наблюдение на болни в стационарна и домашна обстановка;
-Консултации по повод диагностика и лечение на остро и хронично болни лица;
-Профилактика на заболяванията, с оглед на ранното им откриване и предотвратяване на усложненията;
-Оперативни интервенции с локална анестезия и манипулации с диагностична, лечебна и профилактична цел;
-Оперативни интервенции с пълна анестезия
-Предписване на лекарствени средства и медицински пособия;
-Лабораторни, ехографски, рентгенови и др. инструментални изследвания с диагностична, лечебна и профилактична цел;
-Хоспитализация на нуждаещите се от болнично лечение и насочване на пациенти за високоспециализирани изследвания и тясноспециализирани консултации;
-Експертиза на временната нетрудоспособност;

Дейността се осъществява по следните основни и профилни специалности:
-Хирургия
-пластично-възстановителна хирургия
-Уши - Нос - Гърло
-Вътрешни болести
-Ортопедия и травматология
-Урология
-Гинекология
-Аестезиология и интензивно лечениe
Болницата разполага с диагностична апаратура и лаборатории, чрез които се установяват в детайли състоянието и функциите на органите на пациентите. Модерно оборудвани отделения и сектори в основните медицински области, които прилагат немски стандарти за изследвания и лечение.

Разполагаме с реанимация и операционен блок, които в максимална степен гарантират сигурността на пациентите, професионално отношение и лечение в приятелска среда, хранене, съобразено със здравословното състояние и вкусовете на пациентите.
Диагностичните, профилактичните и лечебните дейности в МБАЛ ЕСКУЛАП се осъществяват от специалисти по здравни грижи и лекари с признати специалности, с подчертани нравствени качества и професионален опит, които могат да осъществяват необходимият пакет от медицински услуги, съгласно нормативните изисквания.
Изключителният професионализъм на персонала, в съчетание със съвременната европейска апаратура, любезното индивидуално отношение към всеки пациент и уютната обстановка са гаранция за качествена комплексна медицинска дейност с основна цел - ефективно лечение на пациента.
Непрекъснатото повишаване квалификацията на специалистите и инвестиция в човешки капитал е една от стратегическите цели на ръководството.
В структурите на болницата са работили и продължават да работят специалисти, както от град Пазарджик, така и от цялата страна.
Към настоящия момент болницата разполага със седемдесет и три легла.
Апаратурата в МБАЛ Ескулап се подържа от инженерния екип на фирма ЦТМД - Център за Точна Медицинска Диагностика.