Медицински Център РепроБиоМед ООД

София
  • 500 показвания

Медицински Център РепроБиоМед ООД

София
  • 500 показвания

Информация за Медицински Център РепроБиоМед ООД

Медицински Център „РепроБиоМед” ООД е създаден през 1999 г. от Д-р Павлета Табакова и Доц. Д-р Иван Николов. Според предмета на дейността си, медицинският център представлява звено за оказване на амбулаторна акушеро-гинекологична помощ, което е в състояние да поддържа широк спектър от медицински услуги, а именно: 

   √ диагностика, лечение и профилактика на акушеро-гинекологичните заболявания;


   √ диагностика и профилактика на  онкологичните заболявания на женския репродуктивен апарат;


   √ семейно планиране (и контрацепция);


   √ диагностика и лечение на климактериума при жената, хормоно-заместителна терапия (ХЗТ);


   √ клинико-лабораторна диагностика на редица други заболявания;


 но най-вече Центърът е известен с тясната си специализация в областта на т.н. Асистирани Репродуктивни Технологии (АРТ), включващи богат набор от класически и модерни техники за диагностика и лечение на безплодието при човека:


   √ Модерна хормонална диагностика и лечение;


   √ Индукция на овулацията;


   √ Контролирана овариална  (хипер)стимулация (COHS) за добив на повече яйцеклетки при ‘ин витро’ оплождане;


   √ Яйчникови (фоликулни) пункции под ултразвуков контрол;


   √ ‘In vitro’ фертилизация с трансфер на ембриони (IVF-ET);


   √ Микроманипулация на човешки гамети, в частност - интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди в яйцеклетки (т.нар. ICSI – IntraCytoplasmic Sperm Injection);


   √ Замразяване и съхранение при свръх-ниски температури (t= – 196оС) на човешки сперматозоиди, овоцити, ембриони и репродуктивни тъкани.


   Съгласно изискванията на чл.131 ал. 1 от ЗЗ, както и на Наредба № 16 /2007 г. на МЗ, МЦ „РепроБиоМед” има издадено разрешение от Министъра на здравеопазването за дейности по асистирана репродукция,   съгласно което лечебното заведение има право да осъществява „асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи; съхранение на сперматозоиди и зиготи”.   


    МЦ „РепроБиоМед” е сертифициран по ISO 9001:2000 (сертификат  № HU07/2878) за управление на качеството от 04.12.2007г., като през септември 2010 г. бе осъществено ресертифициране по  ISO 9001:2008.


    През 2009 г. Медицински център „РепроБиоМед” ООД премина успешно акредитационна процедура. 


     Първоначално лечебното заведение бе разположено в самия център на гр. София на площ от около 200 м2, но поради разрастването на дейността ни, амбициите ни от непрекъснато подобряване качеството на работа, както и в резултат на желанието ни да осигурим повече комфорт на нашите пациенти, през април 2010 г. бе открита новата ни База 2 в гр.София, кв.Овча купел, разполагаща се на три етажа на площ от над 850 м2. Новата база е оборудвана с високотехнологична апаратура, като са спазени всички изисквания съгласно стандарта за Акушерство и гинекология, Анестезиология, Асистирана репродукция, както и съгласно Европейските директиви. Изградени са функционални АГ-кабинети, модерни Лабораторен и Ин витро сектори, уютни стаи за престой на пациентите. Стремежът на нашия екип е всеки пациент да получи качествено облужване и същевременно да остане доволен от посещението си при нас.