Медицински център гр. Своге

Своге
  • 616 показвания

Медицински център гр. Своге

Своге
  • 616 показвания

Информация за Медицински център гр. Своге

Медицински Център Своге е медицински център в град Своге. В медицинският център се предлгат следните услуги: пакет клинична лаборатория ВСМДИ, пакет рентгенология ВСМДИ, пакет образна диагностика.

Медицински център в град Своге

МЦ Своге е медицински център, в който се предлагат следните услуги: пакет клинична лаборатория ВСМДИ, пакет рентгенология ВСМДИ, пакет клинична лаборатория, пакет образна диагностика. Медицинският център се намира в град Своге.

МЦ Своге предлага пълен пакет от клинични изследвания, включващ: клиничнохимични изследвания, туморни маркери, хормони, уринен анализ, коагулация и хематология. Медицинският център е оборудван със съвременна техника с която работят висококвалифицирани специалисти. Благодарение на екипът лаборанти и модерната техника в лаборатория, направените при нас лабораторни изследвания са с 100 % верен резултат.

Пакет клинична лаборатория ВСМДИ от МЦ Своге

Пакетът от клинична лаборатория ВСМДИ в МЦ Своге (Високо специализирани медицински изследвания) включва: цитологични и хематологични изследвания, клинико-химични изследвания, туморни маркери, кръвосъсирване, функционални тестове, имунологични изследвания. МЦ Своге извършва изследвания на кръв и урина.

Медицинският център е модерно оборудвана, а консумативите и апаратурата, които се използват са с високо качество. Разполагаме с аналитични системи, свързани със съвременен софтуер, който защитава и съхранява резултатите от направените изследвания.

Рентгенология ВСМИД в МЦ Своге

В МЦ Своге се предлага пакет от рентгенология ВСМИД. Рентгеновите кабинети в медицинският център разполагат със съвременна диагностична апаратура, оборудвана с модерна техника за дигитализиране на рентгеновите образи.

Образна диагностика от МЦ Своге

Медицински център Своге разполага със съвременна диагностична апаратура. Медицинският център извършва образна диагностика с рентген – абдоминални ехографии, ехографии на щитовидна жлеза, мамографии, 3D Скенер, виртуална колоно и гастроскопия, дерматоскоп.

За безопасността на лабораторния персонал и пациентите, ние от МЦ Своге използваме еднократни и индивидуални съдове за взимане на урина и кръв.