МДЛ-3В-РЕНТГЕН
  • 774 показвания

МДЛ-3В-РЕНТГЕН
  • 774 показвания

Информация за 

МДЛ-3В-РЕНТГЕН e създадена през 1998 година от Марияна Георгиева. Високия стандарт на обслужване нарежда лабораторията сред водещите центрове за дентална образна диагностика у нас. МДЛ-3В-РЕНТГЕН (ул “Люлин планина” № 40) разполага с дигиталeн ортопантомограф с приставкa за телерентгенография “Planmeca Proline XC“ и рентгенов апарат за сегментни дентални рентгенографии чрез които получаваме висококачествени дентални рентгенографии. Апаратите притежават редица технически показатели, които намаляват значително дозата на облъчване по време на рентгеновото изследване. Лабораторията е оборудвана с „ ILUMA Ultra Cone Beam CT ” скенер за дентални цели. Лабораторията има филиал в 17 ДКЦ (бул.“Евлоги Георгиев” №108, ет.3, к-т 313 тел. 0877 851 333) оборудван също с дигитален ортопантомограф „Planmeca Proline XC “ с приставка за телерентгенография и с рентгенов апарат за сегментни дентални рентгенографии. Панорамните рентгенографии и телерентгенoграфиите на Вашите пациенти от МДЛ „3В Рентген“ на ул. „Люлин планина“ №40 и от 17 ДКЦ (бул. „Евлоги Георгиев“ № 108, ет. 3, к-т 313, тел. 0877 851 333) може да видите чрез Вашия личен профил в сайта ни www.3v-rentgen.com За целта е необходимо да се регистрирате еднократно. Консултант в МДЛ-3В-РЕНТГЕН е д-р Димитър Йовчев, дм. НАШИТЕ УСЛУГИ -Ортопантомографски образни изследвания - образа се получава върху оптичен диск и разпечатан върху прозрачна плака чрез висококачествен медицински принтер, а също и on-line. -Дигитална ортопантомография -Дигитална ортопантомография при отворена и затворена уста (за ТМС) -Телерентгенографии на череп -Дигитална телерентгенография в лицева проекция -Дигитална телерентгенография в профилна проекция -Интраорални сегментни рентгенографии -по бисектрисна техника -по паралелна техника -bite-wing техника -Други центражи -рентгенография по Симпсън (аксиална рентгенография в оклузия) -рентгенография по Бело -рентгенография на шийни прешлени - дигитална -рентгенография с центраж околоносни кухини - дигитална -рентгенография на носни кости -рентгенография на китка (лицева и профилна проекция) - дигитална

МДЛ-3В-РЕНТГЕН

e създадена през 1998 година от Марияна Георгиева.


Високия стандарт на обслужване нарежда лабораторията сред водещите центрове за дентална образна диагностика у нас. МДЛ-3В-РЕНТГЕН (ул “Люлин планина” № 40) разполага с дигиталeн ортопантомограф с приставкa за телерентгенография “Planmeca Proline XC“ и рентгенов апарат за сегментни дентални рентгенографии чрез които получаваме висококачествени дентални рентгенографии.


Апаратите притежават редица технически показатели, които намаляват значително дозата на облъчване по време на рентгеновото изследване. Лабораторията е оборудвана с „ ILUMA Ultra Cone Beam CT ” скенер за дентални цели.

Лабораторията има филиал в 17 ДКЦ (бул.“Евлоги Георгиев” №108, ет.3, к-т 313 тел. 0877 851 333) оборудван също с дигитален ортопантомограф „Planmeca Proline XC “ с приставка за телерентгенография и с рентгенов апарат за сегментни дентални рентгенографии.

Панорамните рентгенографии и телерентгенoграфиите на Вашите пациенти от МДЛ „3В Рентген“ на ул. „Люлин планина“ №40 и от 17 ДКЦ (бул. „Евлоги Георгиев“ № 108, ет. 3, к-т 313, тел. 0877 851 333) може да видите чрез Вашия личен профил в сайта ни www.3v-rentgen.com

За целта е необходимо да се регистрирате еднократно.

Консултант в МДЛ-3В-РЕНТГЕН е д-р Димитър Йовчев, дм.НАШИТЕ УСЛУГИ

-Ортопантомографски образни изследвания - образа се получава върху оптичен диск и разпечатан върху прозрачна плака чрез висококачествен медицински принтер, а също и on-line.
-Дигитална ортопантомография
-Дигитална ортопантомография при отворена и затворена уста (за ТМС)
-Телерентгенографии на череп
-Дигитална телерентгенография в лицева проекция
-Дигитална телерентгенография в профилна проекция
-Интраорални сегментни рентгенографии
-по бисектрисна техника
-по паралелна техника
-bite-wing техника
-Други центражи
-рентгенография по Симпсън (аксиална рентгенография в оклузия)
-рентгенография по Бело
-рентгенография на шийни прешлени - дигитална
-рентгенография с центраж околоносни кухини - дигитална
-рентгенография на носни кости
-рентгенография на китка (лицева и профилна проекция) - дигитална

Квалификации

Постижения и награди

  •