Медицински Център Месемврия Медицински център Несебър

Несебър
  • 3941 показвания

Медицински Център Месемврия Медицински център Несебър

Несебър
  • 3941 показвания

Информация за Медицински Център Месемврия Медицински център Несебър

СБР-НЕСЕБЪР и МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - МЕСЕМВРИЯ, обслужват населението от цялата страна, с направление от здравната каса и на свободен прием.


Тук се осъществяват:


прегледи, консултации, точна диагноза и лечение с едни от най-добрите лекари в България; Доболнична и болнична помощ по физикална терапия, моторна и психична рехабилитация, балнео- и климатолечение, включващи: Електро-и светлолечение; Кинезитерапия; Термотерапия - криолечение; Кало- и лугалечение и др. Извършват се още - физиотерапия и рехабилитация с най-съвременната и модерна апаратура на световно ниво, все още единствена в България. Трябва да се знае, че това не е СПА-база, а болница за лекуване, която притежава - най-добрите рехабилитатори и най-доброто оборудване в страната.


Лекарският екип е ръководен от проф. д-р Цветан Димитров - световно известен български учен със специалности "Вътрешни болести" и "Бъбречни болести". Най-успешният нефролог, изключителен комплексен клиницист, интернист и диагностик - водещ в България с множество успешно излекувани болни. През 1980 г. е избран за Републикански консултант по нефрология. Един от организаторите и създателите на национална мрежа от центрове по хемодиализа.


Има 23 изобретения и рационализации и е съавтор на деветото откритие в България, вписан в "Златната книга" на откривателите. Член е на Съюза на научните работници в България и Нюйоркската Академия в САЩ.