Медигрей ООД - Рентгенова диагностика град Пловдив

  • 240 показвания

Медигрей ООД - Рентгенова диагностика град Пловдив

  • 240 показвания

Информация за Медигрей ООД - Рентгенова диагностика град Пловдив

МЕДИГРЕЙ е създадена през 2005г. от специалисти, работили дълго в областта на радиологията и рентгеновата диагностика, с богат практически опит и индивидуален подход към всеки въпрос свързан с контрола на облъчването и защитата на лицата при използване на ИЙЛ в медицината. През годините сме били свидетели на израстването и надграждането на зравеопазването в България. Работили сме и работим с много лечебни заведения, като проявяваме разбиране и съпричастност към пролемите им. Ние се чувстваме част от системата на здравеопазването и работим за нейното изграждане.
Дейността ни е в няколко основни направления:

- Контрол на качеството на рентгеновата диагностична апаратура и диагностичния процес
- Измерване на радиационните параметри на работната и околната среда /общ дозиметричен контрол/
- Консултации и услуги от медицински физик-експерт
- Определяне на типичната пациентна доза/ТПД/ и калибровъчен коефициент на DAP-метър; КАР-метър
- Доставка на лъчезащитни средства и съоръжения


През 2018г. дейността на фирма Медигрей се разраства още в няколко направления, в резултат на което е създадена дъщерна фирма Медигрей Про. Това е естествен процес на израстване отговарящ на нуждите на клиентите ни.Медигрей Про се развива основно в следните направления:

- Изготвяне на "Технически проекти и мерки за радиационна защита"
- Изготвяне на "Технологични проекти "
- Консултации в областта на РЗ
- Съдействие за лицензиране и регистрация в АЯР и РЗИ
- Доставка на лъчезащитни средства и съоръжения