Център по природна медицина (ЦПМ) - Неодан ЕООД

  • 421 показвания

Център по природна медицина (ЦПМ) - Неодан ЕООД

  • 421 показвания

Информация за Център по природна медицина (ЦПМ) - Неодан ЕООД

Създаденият през 1996 г. Център по природна медицина (ЦПМ) “Неодан” ЕООД развива като основен предмет на дейност – лечение с методите на природната медицина и профилактика, които включват: акупресура, нетрадиционна диагностика, мануална терапия, лечение с билки и други методи.


Центърът разполага с високо квалифицирани специалисти, като в продължение на 25 години през него са преминали над 100 000 пациента.


Лечението не изисква медикаментозни средства и скъпоструваща медицинска апаратура. Бързите положителни резултати на тази методика, завършваща с успешен лечебен ефект, е много добре приета и прилагана в страни като Египет, Гърция, Кипър, Германия, Русия, Италия и други европейски страни.


В страната центъра е разкривал временни и постоянни приемни по договори с предприятия, общини, селища и др. От 1998 г. ЦПМ “Неодан” има сключен договор с НОИ за “Профилактика, рехабилитация и отдих” за лечение на всички категории осигурени лица, за предотвратяване на вредните последици от различни заболявания. Към центърът има регистриран ЦПО за подготовка и обучение на кадри, които назначава по временна и постоянна заетост, и работи с бюрата по труда.


Центърът е учредител на Българска асоциация за социална и професионална интеграция – “Бърз старт”, фондация “Петър Дънов” и съюз на биоенерготерапевтите в България.


Центърът предлага сключване на договори и разкриване на кабинети по природопрофилактика в учреждения, предприятия, фирми, общини и др., което води до следните преимущества:


Успешно провеждане на профилактика и лечение на следните видове заболявания: ишиаси, плексити, дископатии, тендовагенит, мигрени, стресови състояния и други;
Провеждане на лечение на служителите и работниците без напускане на района на местоработата;
Подобряване на работоспособността на работниците и служителите и рязко снижаване на ползването на отпуск поради нетрудоспособност;
Спестяване на време необходимо за прегледи и лабораторни изследвания;
Отпадане на необходимостта от използването на медицинска апаратура и скъпоструващо медикаментозно лечение;
Обслужване на нуждаещите се от отдалечени райони в страната и селищни системи без осигурено ефективно медицинско обслужване;
Метода за лечение изключително добре въздейства на заболявания на опорно-двигателния апарат, провокирайки естествени принципи, с които организмът се справя сам с възпалителните процеси, настъпили вследствие на травми.


С акупресурата и мануалната терапия се постига дълготраен лечебен ефект, следвайки естествения ход на оздравителния процес. Въздейтвието върху биологично-активните точки в нашия организъм стимулира кръвообращението и освобождава енергийния поток в тялото.


Проявата на различните заболявания и според степента, в която са засегнати отделните органи, налага определена външна намеса, стимулираща оздравителните механизми в човешкото тяло, няма странични ефекти и е безопасно за здравето на човека.


Специфичната техника и бързото облекчаване на болката правят метода на лечение предпочитан сред пациентите, както и признат сред медицинските среди.


 

Ключови думи : Ишиаз, дископатия , дискова херния, център по природна медицина, лечебен център

Квалификации