Държавната психиатрична болница Св. Иван Рилски

  • 607 показвания

Държавната психиатрична болница Св. Иван Рилски

  • 607 показвания

Информация за Държавната психиатрична болница Св. Иван Рилски

Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски" е създадена през 1949 г. на територията на Куриловския манастир.

Тя е третата по брой легла психиатрична болница в България.

В нея се лекуват остро и хронично психично болни, изпълняват се рехабилитационни и социални програми, извършват се експертни задачи. Извършва се диагностично-лечебна дейност на психично болни, както и психосоциална профилактична дейност.

Болницата е място, даващо помощ на нуждаещите се и необходимата подкрепа на цялото общество в грижите за психично болните. Тя е лечебно заведение за терапия и рехабилитация и в нея се прилагат най-новите постижения на лечебната практика. Тук пациентите получават и подкрепяща среда, което също е от съществено значение за тях.

В ДПБ “Св. Иван Рилски” функционират пет отделения:

Отделение обща психиатрия, затворен тип за възрастни - мъже,
Отделение обща психиатрия, затворен тип за възрастни - жени,
Отделение обща психиатрия полузатворен тип за възрастни - мъже,
Отделение обща психиатрия, полузатворен тип -за възрастни жени
Диагностично-консултативен блок.


Екипът на ДПБ “Св. Ив. Рилски” е съставен от високо квалифицирани специалисти – психиатри, психолози, социални работници и медицински сестри с утвърдена практика в областта на психичното здраве. Професионалистите в ДПБ Нови Искър се ползват с доверие от страна на пациентите и техните близки и притежават значителен опит в тази трудна и деликатна сфера на медицинското обслужване.