Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев” град София

София
  • 244 показвания

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев” град София

София
  • 244 показвания

Информация за Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев” град София

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев” е уникална за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравматични увреди на опорно-двигателния апарат. Лечебното заведение е правоприемник на Научния институт по ортопедия и травматология при Медицинска академия – София. Тя е единствената в страната еднопрофилна ортопедична болница, създадена през 1974 година чрез клинико-нозологично структуриране след обединението на три водещи ортопедично-травматологични институции – Катедрата по ортопедия и травматология към ИСУЛ – София, Катедрата по ортопедия и травматология към ВМИ – София и Републиканския институт по възстановителна хирургия и протезиране на Медицинска Академия – София.

Основателят на българската ортопедия и травматология и Ръководител на двете катедри по ортопедия и травматология (ИСУЛ и ВМИ) чл.-кор. проф. Бойчо Бойчев поставя основите за развитие на днешните клиники на болницата. Неговият ученик проф. Янаки Холевич, основател на Републиканския институт по възстановителна хирургия и протезиране, издигна развитието на ортопедичната и травматологична наука и практика на съвременно европейско ниво, чл.-кор. проф. Александър Герчев направи техническата революция в родната ортопедия и травматология, а проф. Иван Матев донесе на болницата световно признание, тя стана център за специализация по хирургия на ръката за лекари от цял свят. Традициите и уникалността на лечебното заведение с времето са привличали за участие в неговата научна и лечебна дейност почти всички утвърдени имена на българската ортопедия като: проф. Георги Павлов, проф. Иван Илиев, проф. Стефан Банков, проф. Иван Андреев, проф. Никола Игнатов, доц. Георги Каймакчиев, доц. Христо Кацаров, доц. Петко Сливков.

Болницата е разположена в югозападната част на София, близо до квартал Горна баня, известен в страната с превъзходния си климат и минерални извори. Разполага с 62 болнични легла, разположени в стаи с по две легла и собствен санитарен възел. В нея работят 89 души медицински персонал. От тях 34 са лекари-специалисти по различни специалности.

В Консултативно-диагностичният блок са базирани кабинети на всички клиники на болницата, както и модерно отделение по образна диагностика, клинична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология, педиатричен кабинет, кабинет вътрешни болести и салон за кинезитерапия.

Стационарният блок включва: Клиника по костна патология и обща ортопедия, Клиника по детска ортопедия и хирургия на ръката, Отделение по анестезиология и интензивно лечение, Клиника за следоперативна рехабилитация (без легла). Клиниката по костна патология и обща ортопедия е наследник на Клиниката по обща ортопедия и ендопротезиране и Клиниката по онкоортопедия и костна патология, а Клиниката по детска ортопедия и хирургия на ръката – на Клиниката по детска ортопедия, Клиниката по гръбначна хирургия и Клиниката по хирургия на ръката. Болницата има дъщерно дружество – Медицински център „Ортомед”, където се осъществяват първични прегледи от специалисти ортопеди в условията на договор с НЗОК.

Болница „ Проф. Б. Бойчев” е университетска болница към Медицински университет – София и в нея се извършва основното обучение на студенти и специализанти в областта на ортопедията, травматологията, анестезиологията и реанимацията. Наличието на високо ерудирани специалисти и съвременно медицинско оборудване даде основание през 2011 година на болницата да бъде призната най-високото ниво на компетентност и е гаранция за отлично качество на диагностично-лечебната дейност. Средно годишно в лечебното заведение получават висококвалифицирана помощ 3 800 пациенти.

Квалификации