Държавна психиатрична болница с. Карвуна

  • 265 показвания

Държавна психиатрична болница с. Карвуна

  • 265 показвания

Информация за Държавна психиатрична болница с. Карвуна

  Държавна психиатрична болница Карвуна е важна структурна част от националната здравна психиатрична система осигуряваща защитена среда и възможност за съвременни диагностично лечебни и рехабилитационни програми съобразно законовите разпоредби и правата на пациентите.


Държавна психиатрична болница Карвуна е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и пряко подчинен на МЗ. Болницата е обособена като самостоятелно лечебно заведение на пълна държавна издръжка. Профилирана в специализирана психиатрична болница за лечение на болни със психични разстройства и белодробна туберкулоза. Има утвърден леглови фонд от 90 легла.

Болницата осигурява защитена среда, качествени лечебно диагностични програми, реални възможности за подобряване на психично и соматично състояние, подобрени връзки със социалната му среда, социално и психологично подпомагане.

Квалификации