СБАЛ Пневно - Фтизиатрични Заболявания Пазарджик

  • 233 показвания

СБАЛ Пневно - Фтизиатрични Заболявания Пазарджик

  • 233 показвания

Информация за СБАЛ Пневно - Фтизиатрични Заболявания Пазарджик

Специализирана болница за активно лечение по Пневмо-фтизиатрични заболявания Пазарджик извършва специализирани пневмо-фтизиатрични услуги на пациенти.

Работим по договор с РЗОК по 6 клинични пътеки/ цялата белодробна патология за лица над 18 години/

Лекари специалисти:

Интернист, пулмолог-фтизиатър – д-р Р.Аврамов, д-р К.Сотирова,д-р Н. Пенчев,д-р С.Михалева

Интернист – д-р Г.Лазаров

Бронхолог, интернист, пулмолог – д-р М.Пачева, д-р Ант.Дончев

Управител - д-р Костадинка Сотирова

Болничното заведение диагностицира, лекува и извършва наблюдение на пациенти с туберкулоза и хронични белодробни заболявания като: пневмонии, белодробен тромбоемболизъм, хроничен бронхит, белодробен емфизем, белодробни абсцеси, бронхопневмонии, бронхиална астма и плеврални изливи.

Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания град Пазарджик разполага с Диагностично консултативен блок включващ:

Ехографски кабинет, оборудван със съвременна апаратура
Стационарен рентген за рентгеноскопии и рентгенографии
Клинична и микробиологична лаборатория
Кабинет за функционална диагностика на дишането
Кабинет за ФБС изследване

В кабинетите на болничното заведение са извършват кръвно-газов анализ, флуорографии, БЦЖ и Манти, ехографско изследване на корем и гръден кош, лабораторни изследвания, бронхологично изследване.

Квалификации