Втора САГБАЛ Шейново ЕАД Акушеро - гинекологична болница за активно лечение

  • 509 показвания

Втора САГБАЛ Шейново ЕАД Акушеро - гинекологична болница за активно лечение

  • 509 показвания

Информация за Втора САГБАЛ Шейново ЕАД Акушеро - гинекологична болница за активно лечение

АГ болница "Шейново" разполага с най-съвременната диагностична и лечебна апаратура, удобства и комфортни
самостоятелни стаи срещу допълнително заплащане. САГБАЛ "Шейново" има договор с Националната
здравноосигурителна каса за определени клинични пътеки, приема безотказно пациенти с направления
от личните лекари и срещу заплащане при избор на специалист от болницата. Болницата се обслужва от
изявени и доказани професионалисти: 60 лекари, 123 акушерки и медицински лаборанти и 97 души друг персонал.


Структура на болницата:І. Общо събрание на акционерите


ІІ. Съвет на директорите
Д-р Румен Велев – изпълнителен директор на болницата
Д-р Пламен Димов – председател на борда на директорите
Д-р Антони Ненов – член на борда на директорите


ІІІ. Медицински съвет
Председател на медицинския съвет:
Д-р Румен Велев – изпълнителен директор на болницата с право на съвещателен глас
Членове на медицинския съвет:
Д-р Донка Узунова – началник неонатологично отделение
Д-р Христо Василев – началник ОРБ / отделение рискова бременност/
Д-р Антони Ненов – началник ОГЕХ
Д-р Пламен Димов – началник ДКО / диагностично-консултативно отделение/
Д-р Румяна Мандажиева – началник ОАИЛ / отделение анестезиология и интензивно лечение/
Маг. фар.Мариана Младенова – началник болнична аптека
Д-р Красимира Миленкова – нач. Микробиологична лаборатория
Д-р Светла Енчева – нач. Клинична лаборатория
Д-р Дойчин Дойчинов – нач. Хистопатологична лаборатория
д-р Маргарита Николова
гл. акушерка Дафина Маринова


ІV. Съвет по здравните грижи 
Дафина Маринова – главна акушерка
Кирилка Колева – старша РЗ и РО
Камелия Бенчева – старша ОГЕХ
Паолина Мирчева – старша ОРБ
Диана Търнева – старша НО
Анна Лозанова – старша ОАИЛ


V. Комисия по лекарствената политика
Маг. Фар. Мариана Младенова
Д-р Румяна Мандажиева
Д-р Мадлен Китанова
Д-р Донка Узунова
Д-р Антони Ненов
Д-р Румен Велев


VІ. Комисия по ВБИ
Д-р Пламен Димов – председател, епидемиолог към болницата
Д-р Мая Коцева – епидемиолог към болницата
Д-р Красимира Миленкова – микробиолог
гл. акушерка Дафина Маринова
старша акушерка ОГЕХ Камелия Бенчева


Квалификации