Служба по трудова медицина град София "Албиконсулт"

  • 170 показвания

Служба по трудова медицина град София "Албиконсулт"

  • 170 показвания

Информация за Служба по трудова медицина град София "Албиконсулт"

Ние сме модерна, надеждна, с високо квалифициран персонал фирма, която предлага съвременни услуги, ориентирани към клиента, базирани на последните научни и технологични открития в сферата на трудово-медицинските услуги: здравето и безопасността при работа, хигиената и безопасността на храните.
Стремежът на компанията ни, както на българския, така и на европейския пазар, е да обучи работодателите и работещите да не допускат трудови злополуки. Чрез постоянно разширяващият се обем на нашите услуги, съобразени с актуалното законодателство, ние ще Ви помогнем да повишите производителността във Вашето предприятие, като ефективно Ви консултираме с цел достигане на съответния баланс между грижата за персонала и изпълнението на изискванията на законодателството.
Цели!
Главната ни цел се изразява в това да подпомагаме нашите клиенти, обществото и бъдещите поколения в осигуряването и поддържането на безопасни и здравословни условия при работа. Персоналът на СТМ „Янос” ЕООД се състои от висока квалифицирани служители , които са готови да намерят оптималните решения за нашите клиенти.