СТМ Хигия -Трудова медицина - град Силистра

  • 400 показвания

СТМ Хигия -Трудова медицина - град Силистра

  • 400 показвания

Информация за СТМ Хигия -Трудова медицина - град Силистра

СТМ Хигия

Нашата цел е да помогнем на българските работодатели при осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд за техните служители. Ние изпълняваме тази задача чрез консултиране и подпомагане на работодателя при създаването на сигурна работна среда, в съответствие със съществуващата нормативна уредба.

Служба по трудова медицина Хигия осъществява чрез договор задължително за всяко предприятие годишно комплексно обслужване по трудова медицина, включващо пълен пакет от услуги, необходими на нашите клиенти при изпълнение на техните задължения във връзка със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).