СБПЛРПФЗ Света Петка ЕООД Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания

Велинград
 • 349 показвания

СБПЛРПФЗ Света Петка ЕООД Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания

Велинград
 • 349 показвания

Информация за СБПЛРПФЗ Света Петка ЕООД Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания

Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания – ЕООД „Света Петка българска“ във Велинград е болнично лечебно заведение за белодробни заболявания. Построена 1937 година като „Здравна станция за българските учители“, през 1938 година сградата е преобразувана в болнично заведение (Санаториум за туберколозно болни) . Намира се на 4км от центъра на Велинград в посока местността Юндола.

Удовлетворява потребностите на пациентите в областта на следните дейности: диагностика, долекуване, продължително лечение и рехабилитация на болни с хронични изострени белодробни заболявания, туберкулоза на белите дробове, физикална терапия и климатолечение, лабораторна, рентгенова и ехографска диагностика, диагностика и консултации, поискани от друго лечебно заведение по основната специалност: пневмология и фтизиатрия.
Тук се осъществяват групови инхалации, ароматерапия, ултразвукова терапия, терапия с ниско- и високо- честотен ток, галванотерапия, магнитотерапия има сектор за кинезитерапия.

В салона за лечебна физкултура под наблюдението на добри специалисти на пациентите се предлагат разнообразни програми и модерни тренажори. Клиничната лаборатория на болницата е утвърдена структура, разполaгаща със съвременни възможности за диагностика на всички основни и придружаващи заболявания. В този смисъл тя отговаря на изискванията за съвременни стандарти за диагностика. Болницата разполага с функционален кабинет за изследване на дишането, снабден със съвременен ехографски апарат. Дежурният кабинет е снабден с екокардиограф с Доплер.

Съчетанието на опита с най-модерната техника и апаратура и индивидуалните методики, разработвани за всеки пациент, предлага успешно лечение на редица заболявания:


 • Заболявания на опорно-двигателния апарат  • Болестни промени по гръбначния стълб /дископатии, дискови хернии, остеоартрози и др./.

  • Болестни промени по ставите /коксартрози, гонартрози, артрити/.
 • Заболявания на дихателната система  • ХОББ, Бронхиална астма, Бронхиектазии, Белодробен емфизем, Пулмофиброза, Състояние след пневмонии, Хроничен бронхит, Синуити
 • Неврологични заболявания  • Радикулоневрити, полиневрити, дископатии, вегетативни полиневропатии.
 • Обща профилактика и закаляване на организмаКвалификации