СБАЛ Свети Лазар - София

София
  • 475 показвания

СБАЛ Свети Лазар - София

София
  • 475 показвания

Информация за СБАЛ Свети Лазар - София

СБАЛ Свети Лазар е специализирана болница за активно лечение по акушерство и генекология, част от болничната група Свети Лазар ООД.


Свети Лазар разполага с още една изградена АГ частна болница в Република Македония - град Скопие.


АГ болница Свети Лазар осигурява на пациентите си висококвалифицирана медицинска помощ и комфорт.


За разрешаването на важни терапевтични и диагностични проблеми допринася както оборудването с нова и най - съвременна техника, така и високоспециализираният и компетентен екип, с който болницата разполага.


Основните показатели на акушерската помощ в болница Свети Лазар - София, са сравними с тези в най - добрите болнични заведения от този род в индустриално развитите страни.


Един от най - важните показатели за нивото на акушерската и неонатологична помощ в едно здравно заведение е Перинаталната детска смъртност. Изчислява се на 1000 живородени деца и представлява броя починали деца в периода от 28-ма гестационна седмица до 168-мия час след раждането. В Свети Лазар е едва 1,1% за десетгодишен период - 2 случая, проследявани извън болницата и загинали вътрематочно преди постъпването им в лечебното заведение при 12,3% ежегодно за страната.


Особено показателна в тази насока е и интранаталната детска смъртност - броят загинали деца по време на самото раждане като съставна част от ПДС. В Свети Лазар, за целия период на нейната дейност, този показател е 0%.


Друг важен показател е смърта на майката. Това е смъртността на пациентки, преминали през болничното заведение и починали във връзка с усложнения на бременността или раждането.


Тук показателят е 0%.


Екипът в СБАЛ Свети Лазар е съставен от водещи специалисти в своите области  с висок морал.


Болницата е оборудвана с модерна апаратура, която  отговаря на всички европейски стандарти и норми.