Тъканна банка - Биорегенерация

  • 239 показвания

Тъканна банка - Биорегенерация

  • 239 показвания

Информация за Тъканна банка - Биорегенерация

Тъканна банка “Биорегенерация” е създадена през 2011 г като проект на Фондация Биорегенерация. Мисията ни е да направим достъпни за българските граждани услуги с най-високо качество, базирани на най-новите достижения в медицинските технологии. Дейността на “Биорегенерация” е обособена в две отделни направления – очна банка и банка за стволови клетки.
Разрешително за дейност
Тъканна банка “Биорегенерация” има разрешително за дейност от Изпълнителна агенция по трансплантация (ИАТ). Документът е с № РЗ-00-2/03.05.2012 г., и е издаден на основание чл.51а от Закона за лечебните заведения. Копие можете да намерите в секция Документи.


Разрешените дейности включват Вземане, експертиза, изследване, опаковане, етикетиране, обработка, преработка,транспортиране на единица умбиликална кръв от пъпна връв, с цел извличане,съхранение и предоставяне на хемопоетични стволови клетки за автоложна и фамилна алогенна трансплантация, както и вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране на стволови (мезенхимни) клетки от пъпна връв.


На основание на издаденото разрешително официално стартирахме предоставянето на класическата услуга за получаване и съхранение на хемопоетични сттволови клетки от кръв от пъпна връв. Повече за процедурата можете да научите в секция Услуги, а актуалните финансови схеми ще намерите в секция Цени.


За повече информация можете да се свържете с нас на електронен адрес cordblood @ bioregeneration. bg или на телефон 0885 944610.


Услуги: 

Кръвта от пъпна връв е изключително ценен източник на стволови клетки с висок терапевтичен потенциал, но съществува едно ключово ограничение: този източник е достъпен еднократно, в рамките на първите минути след раждането. С развитието на криобиологията става възможно стволовите клетки, изолирани от умбиликалната кръв, събрана при раждането, да бъдат съхранени за бъдеща употреба. Отскоро се практикува и съхранение на тъкан или клетки от самата пъпна връв, която съдържа друг подвид стволови клетки, и заедно с тези, събрани от умбиликалната кръв, дават допълнителни шансове за достъп до модерна терапия в бъдеще.

Тъканна банка „Биорегенерация“ предлага два вида услуги:


БиоСел / BioCell – Стволови клетки от кръвта от пъпна връв
Включва получаване, обработка и криогенно съхранение за 20 годишен период
на хемопоетични стволови клетки от единица умбиликална кръв за бъдеща автоложна или фамилна алогенна употреба.


(НОВО!) БиоСел Плюс / BioCell Plus – Стволови клетки от кръвта от пъпна връв + клетки от тъкан от пъпна връв


Включва получаване, обработка и криогенно съхранение за 20 годишен период на хемопоетични стволови клетки от единица умбиликална кръв за бъдеща автоложна или фамилна алогенна употреба, и вземане, обработка и криогенно съхранение за 20 годишен перион на стволови (мезенхимни) клетки от пъпна връв.


Пограма НОВ ШАНС за семейства с неотложна медицинска нужда


Семейства, в които брат, сестра, или родител на очакваното дете е засегнат от заболяване, за което хемопоетични стволови клетки са утвърдена терапия, имат възможност да ползват услуга БиоСел безвъзмездно, като разходите по получаването, обработката и съхранението на стволови клетки от очакваното дете се покриват от Фондация „Биорегенерация“.


За целта семейството подава заявление, придружено от медицински документи, за разглеждане от управителния съвет на Фондацията.


ВАЖНО! Няма гаранция, че клетките от новороденото ще покажат достатъчна степен на HLA съвместимост с болния, за да бъдат годни за лечение. Това може да бъде установено единствено след извършване на съответните имунологични тестове след раждането.


Стволови клетки:

Според степента на развитие на отганизма, от който са получени, стволовите клетки се делят на два основни вида: ембрионални и зрели (възрастни).

Ембрионални стволови клеткиЕмбрионалните стволови клетки, както подсказва името им, се откриват в ембрионите. Те са родоначалници на всички новоформиращи се тъкани и органи на бъдещия организъм. Способността им за диференциране в други видове клетки е практически неограничена – качество, което учените наричат плурипотентност. Те са участник в множество научни проучвания, но употребата им за лечение е ограничена по две причини – на първо място не е възможно получаването им без да бъде унищожен човешки ембрион. За мнозина това е неприемливо и затова в повечето страни по света употребата на ембрионални стволови клетки за лечение е забранена, а научните изследвания върху тях се провеждат при строги ограничения. Другото, по-сериозно съображение против използването им за лечение, е, че учените все още не са открили начин да контролират достатъчно добре ембрионалните клетки при въвеждането им във възрастен организъм, което ги прави в голяма степен непредсказуеми и е свързано с множество нежелани рискове.

Зрели (възрастни) стволови клеткиСлед раждането, когато органите и системите са вече формирани, практически във всички тъкани и органи в тялото се откриват ограничени количества стволови клетки. Това са възрастните стволови клетки, които служат като универсален „резервен материал” за процесите на растеж и обновяване. Броят им е най-голям при новородените, и с течение на годините непрекъснато намалява. Учените свързват процесите на стареене и с изчерпването на депата от стволови клетки.

Зрелите стволови клетки са с огромен лечебен потенциал, но за съжаление се намират в изключително малки количества. Към момента широко достъпни и с практическо медицинско значение са три основни източника на зрели стволови клетки за лечение: костен мозък (добре познат и широко прилаган повече от 50 години), мобилизирана периферна кръв и кръв от пъпна връв. Стволовите клетки, открити в кръвта от пъпна връв, се различават от останалите, затова ще ги разгледаме отделно.


 Според степента на развитие на отганизма, от който са получени, стволовите клетки се делят на два основни вида: ембрионални и зрели (възрастни).


В сравнение с ембрионалните, стволовите клетки в зрелия организъм са вече са частично диференцирани – могат да се превръщат в специализираните клетки, принадлежащи към дадена голяма група.


Така например хемопоетичните стволови клетки (ХСК), откриващи се главно в костния мозък, са родоначалници на всички кръвни клетки. Те са и най-многобройният вид, като правят възможно непрекъснатото обновяване на кръвта.


Мезенхимните стволови клетки (МСК) са вид стволови клетки, които дават началото на няколко различни видове клетки. Мезенхимните стволови клетки имат общ произход с хемопоетичните стволови клетки, откривани в костен мозък и кръв, но за разлика от тях мезенхимните НЕ образуват кръвни клетки, а са родоначалници на специализираните клетки, изграждащи бъбреците и черния дроб, костите, сухожилията, мастната и съединителната тъкан и др. Мезенхимни стволови клетки са открити в минимални количества в различни тъкани в организма. Пъпната връв, която традиционно се третира като биологичен отпадък, е ценен източник на мезенхимни стволови клетки – получаването й е лесно и неинвазивно, без какъвто и да било риск от процедурата, а стволовите клетки, извлечени от нея, са по-млади и потентни от получените от други източници при деца и възрастни.


Други видове зрели стволови клетки отговарят за обновяването на други тъкани и органи. Известно е и свойството трансдиференциация, при което стволови клетки от един вид дават началото на клетки, получавани от друг вид. Все още не са известни всички видове зрели стволови клетки, както и не е ясно по какъв начин те се съхраняват през годините и кои са факторите, които отговарят за тяхното активиране.


Умбиликарни стволови клетки

Когато в края на 70-те години се откриват стволови клетки в кръвта от пъпна връв, веднага става ясно, че това ще промени света на медицината така, както първата трансплантация на костен мозък от 1968г. Докато плацентата вече се използва в някои козметични и фармацевтични приложения, пъпната връв и кръвта, която изтича от нея след раждането, се третират като обикновен биологичен отпадък. Оказва се, че това е нов неподозиран източник на зрели стволови клетки, който е лесно достъпен и не е свързан с никакви рискове за донора (за разлика от костномозъчната пункция и аферезата на периферна кръв). Изследвания скоро показват, че стволовите клетки, открити в кръвта от пъпна връв, са сходни с хемопоетичните стволови клетки, получавани от костен мозък, но ги превъзхождат в значителна степен. Най-просто казано, те са по-незрели, и поради това – по-слабо имуногенни и по-пластични – качества, които ги доближават по потенциал до ембрионалните стволови клетки, но без свързаните рискове.


Едва няколко години по-късно, през 1988, във Франция е извършена първата успешна родствена трансплантация на такива стволови клетки. Момченце, болно от нелечима злокачествена анемия на Фанкони, получава доза умбиликални стволови клетки от новороденото си сестриче. Детето се излекува напълно, и е живо и здраво и до днес. Скоро след това в САЩ се слага началото и на банкирането на умбиликални стволови клетки за бъдещо лечение посредством криогенно съхранение при ултраниски температури. Трийсет години по-късно, различни видове лечение със стволови клетки от пъпна връв са спасили хиляди животи, а медицината ги прилага успешно срещу все повече заболявания.


Предимства:
Събирането на кръв от пъпна връв не представлява никакъв риск за майката или детето, докато донорът на костен мозък се подлага на хирургическа интервенция


Съхранената кръв от пъпна връв е готова и достъпна за употреба когато се наложи, докато процесът на намиране и тестване на донор може да отнеме седмици или дори месеци – време, с което за жалост не винаги разполагаме


Стволовите клетки от умбиликална кръв са много по-слабо имуногенни и причиняват много в по-малък процент от случаитте усложнението, познато като болест на присадката срещу приемника (GVDH – graft versus host disease)


За успешна трансплантация на възрастни стволови клетки се приема необходима степен на съвместимост 83% на човешките левкоцитни антигени (HLA) (или 10 от 12). За сравнение, при трансплант от умбиликални стволови клетки са достатъчни практически 4 от 6, или 67% съвпад на HLA. (Reference: V Rocha, et al, 2000; NEJM 342:1846)


Недостатъци:
Главният недостатък на трансплантите от умбиликални стволови клетки е, че е необходимо средно с около седмица по-дълго време за захващане на присадката (т.е., броят им в кръвния ток на пациента да достигне определени минималлни прагове). Това означава, че пациентът е изложен на риск от инфекция за по-дълго време.


Броят стволови клетки, намиращи се в единица кръв от пъпна връв е различен при всяко раждане, но доскоро се приемаше, че е достатъчен да бъде трансплантирано само дете или дребен възрастен. В последните години обаче нараства броят на възрастните, лекувани с умбиликални стволови клетки, като това е възможно или с комбинирана трансплантация на няколко дози от различни източници и донори, или чрез предварително лабораторно култивиране на стволовите клетки, при което те се размножават до необходимото количество.