многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация - "Вита" ЕООД

Болница "ВИТА" - Велинград
  • 272 показвания

многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация - "Вита" ЕООД

Болница "ВИТА" - Велинград
  • 272 показвания

Информация за многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация - "Вита" ЕООД

БОЛНИЦА “ВИТА” е съвременно лечебно-оздравително заведения, което е предназначено за долекуване, продължително лечение, рехабилитация и профилактика на заболявания на опорно-двигателната система, периферната нервна система и дихателната система. Съвременната лечебно-диагностична апаратура, с която е снабдена, добрата водолечебна база, съоръженията за рехабилитация и механотерапия, както и отлично подготвения медицински персонал, който работи тук, гарантират високо професионално ниво на лечебно-рехабилитационния процес, бързо възстановяване и оздравяване на лекуваните пациенти.


БОЛНИЦА “ВИТА” ще намерите в самия център на Велинград, обградена от китна борова гора. Водолечебните процедури се извършват с минерална вода отизвор No 19, която е хипертермална (54 °С, слабо минерализирана, хидро-карбонатно-сулфатно-натриева. Минерализация 257 мг/л, pH 9.1 и е подходяща за питейно лечение, както и за водолечение на заболявания на опорно-двигателната система, периферната нервна система, стомашно-чревни и бъбречни заболявания.


      За сигурността на пациентите се грижи охрана с 24 часово мониторно наблюдение и запис на всички входове и изходи.


     До нас можете да дойдете, от всички кътчета на страната и чужбина, чрез удобни автобусни връзки и атрактивен ЖП транспорт, както и със собствен транспорт по добре поддържани целогодишно пътища.


Структура

I. КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК


• ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ;

• МЕДИЦИНСКА РЕГИСТРАТУРА;

• ФУНКЦИОНАЛНО-ДИАГНОСТИЧЕН КАБИНЕТ;

• МАНИПУЛАЦИОННА;

• МЕДИЦИНСКИЯ СЕКРЕТАР;

• САНИТАРЕН ПРОПУСК;

• ИЗОЛАТОР.

II. СТАЦИОНАРЕН БЛОК
• „ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА” със сек­ции по: кинезитерапия и рехабилитация, апаратна физиотерапия, термотерапия, балнеоле­чение и високоспециализирани медицински дейности;

• „ОТДЕЛЕНИЕ ЗАДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТА­ЦИЯ НА НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”, със секция по кинезитерапия и рехабилитация, апаратна физиотерапия и балнеология;

•„ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И ПРО­ФИЛАКТИКА НА ВЪТРЕШНИ ЗАБОЛЯ­ВАНИЯ”, със секция по профилактика.

Квалификации