Здравен център БРОД - град Пловдив

 • 671 показвания

Здравен център БРОД - град Пловдив

 • 671 показвания

Информация за Здравен център БРОД - град Пловдив

Добере дошли в здравен център БРОД.Екипът на центъра цели да предложим на всеки, независимо
от възраст, пол, социален статус и убеждения, качествени медицински, психологически и социални грижи.Ние бихме желали да работим в сътрудничество с пациенти и клиенти, при взаимно зачитане на права и отговорности.


 


Как да получите медицинската услуга, от която се нуждаете? Необходимо е да планиранте своята консултация на
тел. 032/ 63 71 63


            


Теодора Кадънкова  


                      


Гергана Костадинова


от 8:00 до 18:00 часа.


Ще получите информация за медицинския специалист, с който желаете да се срещнете, неговия график и най-близката възможност за преглед.

Необходими са следните данни, за да уговорите своята консултация:

 •    вашето име

 •    най-общо вашия здравен проблем

 •    телефон за обратна връзка

 •  здравноосигурителен статус

 •   вида на плащането – пряко или с направление

 •   други данни, ако считате за необходимо.
   


Ако се налага да отмените своя преглед, моля уведомете Ни своевременно – по възможност поне един ден предварително!

Всички такси се заплащат на регистратурата, където ще получите и съответния документ за извършеното от Вас плащане.
Възможност за плащане чрез ПОС ТЕРМИНАЛ 


В случай на спешност – тел. 112

Като спешно се определя всяко състояние, свързана с Вашето здраве, което възниква внезапно, неочаквано и заплашва функционирането на една система или целия организъм.

  

ЦЕНОРАЗПИС

 Медицинска услуга Цена (лв.)
1 Клиничен първичен преглед 40,00лв.
2 Клиничен вторичен преглед 20,00лв.
3 Домашно посещение 50,00лв.
4 Профилактичен преглед 20,00лв.
5 Дългосрочно наблюдение на деца/възрастни по договаряне
6 Ехография- коремни прегледи 30,00лв.
7 Спирометрия / с анализ на резултатите 20лв./40.00лв.
8 Инхалации *не се включва цената на консумативите 5,00 лв.
9 Електрокардиография (ЕКГ) 15,00 лв.
10 Електроенцефалография (ЕЕГ)   30 лв.
11 Електроенцефалография (ЕЕГ) с анализ 70,00 лв.
12 Превръзки 5,00лв.  – 10,00 лв.
13 Венозни манипулации 10лв.
14 Венозна инфузия 10,00 лв./час
15 Мускулни и подкожни инжекции 5,00 лв.
16 Проба Манту 10,00лв.
17 Въвеждане/промиване на уретрален катетър 15,00лв.
18 Снемане на уретрален катетър 10.00 лв.
19 Обработка на рана/Отстраняване на хирургични конци
от оперативна рана
10,00 лв.
20 Вземане на материал за цитонамазка 15,00 лв.
21 Вземане на материал за микробиологично изследване 5,00лв.
22 Доплащане за манипулации в домашни условия 5,00лв.
23 Психотерапия 30 лв./сесия 50 мин.
24 Работа с близки на пациент с психично заболяване 15лв.
25 Първоначална оценка на проблеми свързани с психичното здраве 15лв.
26 Заверка на здравна книжка 5,00 лв.
27 Медицинско свидетелство

 •  за водачи на моторно превозно средство

 • за постъпване на работа


 Квалификации