Дентален Център VI - София ЕООД

  • 88 показвания

Дентален Център VI - София ЕООД

  • 88 показвания

Информация за Дентален Център VI - София ЕООД

Дентален Център VI - София ЕООД е специализирано звено в системата на здравеопазването, наследило базата и традициите на една от най-престижните стоматологични поликлиники в Столицата - бивша Градска Стоматологична Поликлиника.

Дентален Център VI - София ЕООД е завършен комплекс за диагностика, лечение и рехабилитация на денталните заболявания по терапевтична, хирургична, протетична и детска дентална медицина.
Специалисти:

д-р Аламанова - управител
доц. д-р Иванов
д-р Динева
д-р Нешева
д-р Димов
д-р Жекова
д-р Меликсетян
д-р Василев
д-р Георгиев
д-р Апостолова
д-р Милешки
д-р Арнаудов
д-р Талалаева
д-р Цекова

Услуги:

Първична и специализирана дентална помощ
Договор с НЗОК
Оперативно лечение и ендодонтия
Орална хирургия и имплантология
Протетична дентална медицина
Ортодонтия
Детска дентална медицина
Дентална физиотерапия
Образна диагностика
Фокална диагностика и алергология