Дентален център СИ-Дент

Варна
  • 508 показвания

Дентален център СИ-Дент

Варна
  • 508 показвания

Информация за Дентален център СИ-Дент

Зъбни импланти за незабавно натоварване


       В Дентален център СИ-Дент се поставят импланти за незабавно натоварване на швейцарската имплантна системаIHDEDENTAL. При нас се извършва лечение, при което се възстановяват цели челюсти изцяло върху зъбни импланти. Една челюст може да бъде възстановена с 6, 8 или 10 импланта и мост от 12 или 14 зъба. Срокът на цялото лечение е с продължителност до една седмица. Цената на лечението със зъбни импланти зависи от броя на имплантите и зъбите от протезната конструкция и се определя по време на прегледа и консултацията. Протезните конструкции върху имплантите се изработват по системата Visio.lign. Това е универсална система за безметално протезиране на немската фирма Bredent. По тази система се изработват комбинирани конструкции от BioHPP и естетични композитни материали. BioHPP е полимер, подсилен с керамика, което подобрява механичните му качества. Този материал се използва като основа при изработването на комбинирани конструкции с композитни материали. Механичните качества и износоустойчивостта на конструкциите са най-близки до тези на естествените зъби.


 

      


   


  Зъбните импланти заместват липсващите зъби, като се поставят в костта на тяхното място. Най-често използваните и успешни импланти днес са винтовите титанови импланти. Имплантите от системата IHDEDENAL са изработени от високоустойчива на фрактуриране, биосъвместима титанова сплав. Покрити са с иновативна за денталната имплантология защита, която ги прави изключително устойчиви срещу бактериални инфекции. При имплантите за незабавно натоварване поставянето на зъбния имплант може да се извършва както на местата на отдавна извадени зъби, така и непосредствено след тяхното изваждане. При тези импланти протезната конструкция се поставя веднага след като бъде изработена, без да е необходимо да се изчаква няколко месеца за остеоинтеграция. Методът на поставянето им е по-малко травматичен, тъй като се извършва през венеца, без да се прави разрез. Имплантите за незабавно натоварване са подходящи при пациенти с пародонтални заболявания, при пушачи и при пациенти с намален обем на костта и с напълно обеззъбени челюсти.


 

Етапи на лечението


1. Преглед и консултация
    Прегледът и консултацията се извършват след предварително записан час по телефона - 0885 663 314. За прегледа и консултацията са необходими предварително направени от пациента панорамна снимка и компютърна томография на плака. 
Панорамната снимка и компютърната томография се правят на адрес:
гр. Варна, ул. "Андрей Сахаров" 27, кабинет 105, тел.: 0887 836 806


http://rosident.com/


гр. София, ул. "Странджа" 52, тел.: 0889 267 567


http://www.orbident.bg/


2. Поставяне на имплантите
    В зависимост от броя на имплантите, те могат да бъдат поставени в едно или две посещения. Поставянето се извършва с местна упойка през венеца, без да се правят разрези. Ако има налични зъби за изваждане, те се изваждат и на техните места веднага се поставят импланти. Следва изпиляване на имплантите и вземане на отпечатък за протезната конструкция.
3. Поставяне на протезната конструкция
След като бъде изработена, протезната конструкция се изпробва, ако е необходимо се правят корекции и се залепва върху имплантите.


 

Д-р Станчо Станчев


тел: 0885 663 314


E-mail: si.dent@abv.bg


Адрес:


гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" 112 


(синята бизнес сграда - входът е отзад)


(близо до Мак Драйв)


гр. София, жк.Банишора, ул."Карлово"7


(близо до ХЕИ)