Д-р Антон Елкин - съдов хирург

Стара Загора
  • 348 показвания

Д-р Антон Елкин - съдов хирург

Стара Загора
  • 348 показвания

Информация за Д-р Антон Елкин - съдов хирург

Д-р Антон Елкин е специалист по обща и съдова хирургия.

Завършил Медицински Факултет на Тракийски Университет Стара Загора със степен Mагистър по медицина през 2003 година.

Проведена специализация по обща хирургия 2004-2008 година и по Съдова хирургия. От 2011 година е републикански консултант по съдова хирургия.

 

Професинални интереси

♦ Минимално инвазивни „безкръвни” оперативни процедури на артериална и венозна система:

♦ Имплантиране на интралуменни стентове и ендографтове при артериални реконструкции на каротидни и периферни съдове.

♦ ЕВЛА /Ендовенозна Лазерна Аблация/ на варикозни вени.

♦ Склеротерапия на варикозни вени.

♦ Конвенционална реконструктивна артериална реконструкция – байпас операции с имплантиране на синтетични и автовенозни трансплантати.

♦ Венозна реконструктивна хирургия.

♦ Лечение на хронични труднозарастващи рани.

 

Професионална насоченост

1. Амбулаторни дейности:

Ултразвукова диагностика на съдови заболявания, аномалии и синдроми – Доплерсонграфия, 2D и 3D Дуплекс сонография на артериална и венозна периферна и акстракраниална система. Лечение на хронични труднозарастващи рани – атонични венозни, компресионни и диабетични улкуси..Склеротерапия на варикозни и ретикуларни вени.

2. Лечебни и диагностични дейности в стационарни клинични условия:

Конвенционална реконструктивна артериална реконструкция – „байпас” операции с имплантиране на синтетични и автовенозни трансплантати.Венозна реконструктивна хирургия. Осигуряване на съдов достъп за хемодиализа – артерио-венозни фистули(ФАВИ)Имплантация на съдови протези за хемодиализа.

Минимално инвазивни „безкръвни” оперативни процедури на артериална и венозна система:

Имплантиране на интралуменни стентове и ендографтове при артериални реконструкции на каротидни и периферни съдове.Криоаблация на варикозни вени.Реплантация на крайници при травматични ампутации.

3. Научни интереси:

Мултимодална терапия на хроничната болка.Оксигенационна терапия при хроничните труднозарастващи рани.Оперативно лечение на артериовенозните малформации, превенция и прифилактика на рецидивите им.

Квалификации