Д-р Боряна Екова Лечение на наркозависими град София

  • 283 показвания

Д-р Боряна Екова Лечение на наркозависими град София

  • 283 показвания

Информация за Д-р Боряна Екова Лечение на наркозависими град София

НАСОЧЕНОСТ Програмата е дългосрочна, високопрагова и високоструктурирана. Насочена е към повлияване на всички аспекти на зависимостта и предвижда модули за индивидуална и групова психотерапевтична работа, индивидуално и фамилно консултиране, както и психосоциални интервенции.

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с опиеви агонисти на лица, зависими към опиоиди - 236 места

ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
•  Интензивна стабилизация.
•  Обвързване и рехабилитация.
•  Медицинско поддържане
•  Метадонова детоксификация
•  Подкрепа

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО
Програмата е дългосрочна, високоструктурирана и високопрагова. Насочена е към повлияване на всички аспекти на зависимостта и предвижда включване в индивидуална и групова психотерапия, фамилно консултиране, психосоциални интервенции..

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА
•  Навършени 18 години
•  Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти/антагонисти по критериите на МКБ-10 (WHO, 1992)
•  Преминати на най-малко три документирани преходни курса на лечение, без преустановяване  на злоупотребата с наркотични вещества.
•  Липса на тежко експлозивно личностно разстройство с антисоциални прояви.
•  Липса на психотично разстройство в момента на включване в Програмата.
•  Липса на актуални наказателни дела или предстояща военна служба.
•  Валидни документи за самоличност.
•  Възможност за ежедневно посещение на Програмата.
•  Добра мотивация и наличие на семейна или друга подкрепяща среда със заявено съгласие за договорено сътрудничество в терапевтичния процес.

С приоритет в Програмата се включват пациенти, при които са на лице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от Хепатит В и/или С.

ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА
•  Планово изписване по желание на пациента.
•  Изписване поради непредвидени обстоятелства
•  Административно изписване
•  Словесна и физическа агресия към екипа на програмата
•  Доказани опити за изнасяне на Метадон
•  Системно нарушение правилата на Програмата
•  Нарушение на социалната политика на Програмата
•  Отрицателен уринен тест за Метадон
•  Продължаваща употреба на хероин и други ПАВ, доказано чрез наличието на три положителни уринни теста или откази за тестуване.

БАЗА
Програмата разполага с лекарски кабинети, кабинет за психолог, сестринска стая, чакалня, санитарен възел.Ключови думи: лечение с опиеви агонисти, лечение на зависимости, индивидуална психотерапия, групова психотерапия, индивидуална психотерапияГалерия