Д-р Даниела Христова - Невролог град София

 • 270 показвания

Д-р Даниела Христова - Невролог град София

 • 270 показвания

Информация за Д-р Даниела Христова - Невролог град София

Д-р Даниела Хрисотва завършва медицина през 1989 г. в Медицински Университет – София. От 1990 до 1997г. работи като невролог в МБАЛ Елин Пелин.
Придобива специалност по Нервни болести  през 1998 и оттогава до 2000 година е Началник на Неврологично отделение. От 2001 година работи в клиника по Нервни болести в УМБАЛ “Света Анна“ АД,  гр. София. Притежава сертификати за ВСД по Електроенцефалография и Ехография на мозъчното кръвообращение. Член е на Българското дружество по Неврология и на дружеството по Епилепсия .Eжегодно участва в квалификационни курсове на годишните конгреси на българската и европейската асоциация по Неврология. С голям опит в провеждането и  утвърждаването  на тромболитична терапия в острата фаза на исхемичния инсулт и интензивното лечение на съдово болни пациенти.
 • КЛИНИЧНИ ИНТЕРЕСИ:

  • Областта на епилептологията • СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ:

  • Сертификати за ВСД по Електроенцефалография и Ехография на мозъчното кръвообращение • ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА:

  • Член на Българското дружество по Неврология и на дружеството по ЕпилепсияКвалификации