Д-Р Димитър Пашкулев София

София
  • 257 показвания

Д-Р Димитър Пашкулев София

София
  • 257 показвания

Информация за Д-Р Димитър Пашкулев София


Роден съм през 1960 г. в гр. Брацигово, в учителско семейство. Живял съм и съм учил във Велинград, Пловдив и Пазарджик, като съм проявявал многостранни научни интереси (литература, химия, биология, история, философия и др.), събирал съм знания за неконвенционалните методи на лечение и самоусъвършенстване, писал съм стихове, играл съм шах... Дипломих се с отличие като лекар през 1986 г. От 1989 г. съм в София. Провеждах обучение по фитотерапия в Окръжна болница при д-р Д.Памуков. От 1991 г. работих няколко години като фитотерапевт към различни здравни центрове. Участвах активно в разработването на някои от първите вестници и кабинети по природна медицина: "Вестник-книга", "Дар", "Домашен лекар", "Дикси" и др. От 1993 г. бях за над 10 г. медицински редактор на в. "Лечител" и към някои книгоиздателства; започнах да участвам и в предавания по електронните медии.
През периода 1993-2000 г. се квалифицирах и в методи като хомеопатия (работя специално върху майчините настойки, ниските разреждания и Шуслеровите соли), Бахова цветотерапия и ароматотерапия, вкл. чрез участие в курсове с английски преподаватели. т 2000 г. активизирах проучванията си и в области като междуличностна и трансперсонална психология, психодрама, източни диагностични, профилактични и терапевтични методи. Давах също природолечебни напътствия по информиращите телефони на "Софсправка", вземах участие в обсъждането на законовите разпоредби във връзка с неконвенционалната медицина.

Автор съм на десетки разработки за натурални препарати от билки и етерични масла (кремове, течни и твърди готови форми, чайове и др.). Те се произвеждат от няколко фирми: "Веридия" (основана от мен и после задвижена чрез сътрудници), "Медикус фарма", "Брандекс", "Вербена" и др. Някои от тези препарати са получили национално и международно признание на престижни изложения. Продукти по мои рецепти се предлагат по аптеки, дрогерии, диетични магазини и здравни заведения. Консултирам и фирми за техни природни продукти, вкл. за начина на тяхното презентиране.

През периода 2006-2010 г. поетапно се оттеглих от пряко участие във фирмените дейности (производство и пласмент), поради преориентирането ми най-вече към консултативните и творчески направления.Имам публикувани над 20 изцяло собствени книги по диетология, фитотерапия и комплексно природолечение (още първата от тях, "Сила за живот-2", която излезе през 1994 г., се превърна в бестселър); участвал съм в подготовката и на десетки други български и преводни заглавия и в периодични издания - като съавтор, редактор или рецензент - към фирми като ИК "Кибеа", "Хомо футурус", "АБС", "Изток-Запад", "Световна библиотека", "Рийдър Дайджест", "Оргон" и др. Имам дългогодишен опит също така в списването на статии с медицинско и друго разнообразно съдържание, рекламни листовки и каталози на фирми за природни продукти и др. Издадени са 3 мои стихосбирки и подготвям следващи; излезе на бял свят и една книга с мъдри мисли, над която съм работил дълго време заедно с баща си (последният е бил един от първите у нас, опитал се да въведе афористиката в училищата). 
В цялостната си медицинска дейност се стремя да обединявам ценното от различните конвенционални и природосъобразни подходи към физическото и душевно здраве. Това се отразява най-вече в комплексните и индивидуализирани, изпълними при домашни условия природолечебни програми, които съставям.  В сайта на "Веридия" (редица години www.veridia.dir.bg - а сега - www.veridia.eu), за пръв път у нас, още през 1999 г. се предложиха за свободен онлайн достъп разнообразни безплатни природолечебни справочници; някои от тях сега се прехвърлят и доразвиват тук, а други - в още няколко сайта с мое участие.


Общите ми възгледи са в унисон с обединяващите направления в науките за човека, недогматизираната духовност, екологията, образованието, информатиката, литературата и изкуството. Тe към края на 2003 г. намериха израз в книгата ми "Проект Антропорелогия" и едноименната инициатива за координиране усилията на различни специалисти в обучението (по-късно това е "Проект М.И.Р=Методи за Интегрална Реализация", www.mirbg.info). В последно време си сътруднича с Института за интегрално развитие - ИИР-България, където завърших обучение за интегрални консултанти според системата на Кен Уилбър, воден от Бенце Ганти. През 2013 г. съвместно с ИИР издадохме есенциалното ръководство "Основи на интегралния подход".
През периода 2014-2017 основна промяна в приоритетните ми дейности е сътрудничеството с "Витарама", с цел оптимизиране на интегралните им програми.


Понастоящем структурирам идеите си за редица нови издания - по теми като диетология, фитотерапия, хомеопатия, психология, педагогика и поезия, както и за нови природни продукти, образователни курсове, компютърни програми и интернет базирани данни за масова и специализирана употреба. В по-далечен план, имам обосновани идеи за интегрирани природолечебни и образователни модули сред Природата. Всяка