Д-р Филип Куманов Ендокринология и болести на обмяната, андрология

София
  • 320 показвания

Д-р Филип Куманов Ендокринология и болести на обмяната, андрология

София
  • 320 показвания

Информация за Д-р Филип Куманов Ендокринология и болести на обмяната, андрология

Завършил е Медицински факултет на Медицинска академия, София.


От 1979 г. на работа в Унвиверситетския Клиничния център по ендокринология и геронтология, УСБАЛЕ “Акад. Ив. Пенчев” – София.


Защитени дисертации:


“Пролактинова секреция при мъжки  хипогонадизъм” и присъждане на „доктор по медицина” (1984г) и съответно “Онтогенетични аспекти на тестикуларната недостатъчност” за присъждане на“доктор на медицинските науки” (2008 г.).


Специалист по вътрешни болести и по ендокринология и болести на обмяната


Професор по ендокринология и андрология


Специализации в чужбина:


1987 г. – в Мюнхен със стипендия на


Германската служба за академичен обмен (DAAD).


1994 г. – в Рим с индивидуална стипендия на TEMPUS.


2001 г. – в Кливланд, САЩ, със стипендия на


ClevelandClinicFoundation.


Научни интереси


Клинична невроендокринология, репродуктивна ендокринология, андрология, метаболитни нарушения, пубертет, климактериум.


Публикации


250 оригинални статии, обзори, глави от учебници по ендокринология и участия в национални и международни форуми.


Автор на монографията “Климактериум у мъжа ?”.


Съставител и автор на монографията „Ендокринология на мъжката репродуктивна система”, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2013 г.


475 цитирания в престижни международни списания и монографии на научни трудове. Авторов h-index: 13


Преподавателска дейност


Лекции по ендокринология на студенти и лекари.


Гост-лектор в Хумболдтовия Университет, Берлин (1999г.) и ClevelandClinicFoundation, САЩ (2006 г. и 2009 г.).


Лектор на  Европейския конгрес по андрология, Малмьо, Швеция (2002 г.).


Защитени дисертации на докторанти под мое ръководство – 2.


Научно-организационна и обществена активност


- член на Европейската академия по андрология;


- член на Изпълнителния Комитет (ръководството) на


Европейската невроендокринна асоциация (ENEA)в периода 2006 – 2010  г.;


- член на Европейското дружество по ендокринология (ESE);


- член на Американската Асоциация на Клиничните Ендокринолози.


Извършва диагноза и лечение на:


- болести на щитовидната жлеза,


- болести на хипофизата,


- болести на надбъбречните и половите жлези,


- захарен диабет,


- повишено окосмяване и и менструални нарушения при жени,


- безплодие у мъжа и жената,


- еректилни и други полови дисфункции,


- нарушения в протичането на пубертета.

Квалификации