Д-Р Галина Борисова Производство и търговия на лекарствени продукт София

  • 230 показвания

Д-Р Галина Борисова Производство и търговия на лекарствени продукт София

  • 230 показвания

Информация за Д-Р Галина Борисова Производство и търговия на лекарствени продукт София

Казвам се Галина Борисова и съм лекар с 24 годишна практика.Завършила съм Медицина в Медицинска Академия – гр.София. Бях една от първите, които си взеха Специалност “Обща медицина” в България. След това защитих и специалност “Клинична токсикология”. Завърших първия випуск по Хомеопатия в България – през 1997г.И за да мога изцяло да съм полезна на своите пациенти,учих и психотерапия в Швейцария, в школата на проф.Бернаскони. Завършила съм и много преквалификационни курсове,които ми помагат да съм в час с постоянно променящата се наука медицина.


Работила съм три години в “Бърза помощ”- универсална школа за лекари;а след това в отделение по ендокринология, по пулмология, по клинична токсикология. Три години бях заведущ извънградски ендокринологичен кабинет,две години в ПДО /приемно диагностично отделение/,а като влезе новата система – като GP – личен лекар, но се наложи да се откажа,тъй като Здравтата каса не бе съгласна да се зани- мавам с Хомеопатия и Психотерапия,докато съм GP.И така, разделих се с моите повече от 2000 пациенти,на които бях личен лекар,с ясното съзнание, че с помощта на хомеопатията и психотерапията ще допринеса за пълното им оздравяване, а не само за закрепване на здравето им.


Работя по американската теория за единния произход на болестите – токсемията. Според нея стресът блокира органите на човешкото тяло,които изхвърлят токсините. Кой орган ще се блокира зависи от генетичното предразположение. А дали ще се блокира част от орган,цял орган или няколко органа зависи от силата на стреса.Когато имаме блок на изхода на системата, токсините в човешкото тяло не могат да бъдат изхвърлени и се натрупват в организма.Количественото натрупване води до качествено изменение, наречено болест. Как ще се казва болестта зависи от това къде са се натрупали токсините. Така се получават болестите. Хубавата новина е,че човешкото тяло напълно се обменя за 1-3години,дори и нервната клетка /Нобелова награда на група американски физиолози за 1995г./Следователно,ако се справим със стреса,престанем да вкарваме отрови и махнем старите натрупани отрови, БОЛЕСТ НЯМА.


Как се постига това? На ниво “Стрес” работя по метода на проф.Брайън Уейст от Флорида-САЩ,който позволява в амбулаторни условия да се извършва дълбинна психотерапия. Методът е познат и като “Регресивна психотерапия” – отива се към стреса, преживява се и стресът спира да действа.Методът е напълно безопасен,тъй като по време на сеанса подсъзнанието държи всяка клетка под особен надзор и ако има и най-малката опасност за тялото,подсъзнанието не допуска това.По време на сеанса и след това се помни всичко.Не е хипноза.


На ниво ”Вкарване на отрови” се изисква диетична намеса.На ниво”Тяло” се атакува заболяването с хомеопатични средства, а когато силите на организма не стигат той с помощта на хомеопатията да се справи със заболяването,се включва и алопатия .Има случаи,котато пациентът пристига с постоянна алопатична терапия и тогава фона на хомеопатичните лекарствени средства се спират алопатичните. /Разбира се,при подобрение на състоянието/.


На ниво “Стари натрупани отрови” се използват специални методи и лекарства.


И така,ако се работи и на четирите нива,със сигурност могат да се излекуват всички болести,с изключение на генетично детерминираните,вродените и тежките психични заболявания,и състоянията,изискващи хирургическа намеса./След приложеното хирургично лечение,може да се продължи работата на четирите нива на лечение на заболяването /.Защо това е така може да се обясни с квантовата физика в меди- цината.


Психотерапия се работи главно с по-големи деца и възрастни, но съм имала случай с 5-годишно дете със страхова невроза,което се излекува нарълно след няколко сеанса по психотерапия.За сметка на това хомеопатията е показана като терапевтичен метод още от самото раждане и е напълно безвредна.Хомеопатията е едниствената терапия, която се прилага на бременни и не уврежда плода. Продължителността на лечение на едно заболяване е свързано с неговата давност. След снемане на хомеопатично интервю и определяне на хомеопатичните лекарства за лечение,ако заболяването е остро,то се повлиява за няколко дни,а при току-що получена травма и приложена Arnica montana-веднага,т.е. до минута болката изчезва. Ако обаче заболяването е старо,лечението е толкова месеца,колкото години е заболянето,като след началното повлияване се минава на поддържаща терапия.На някой може да му се стори бавно,но е по-добре от перспективата цял живот да вземате таблетки и да си носите заболяването с вас.


При лечение с хомеопатия,и то ако се работи само хомеопатия без приложе- ние методиките за различните нива на лечение на заболяването, е възможно получа- ването на т.нар.“лечебна криза” при някои от хората,която след продължаването на лечението отминава.Тук трябва да отбележа и случаите,когато лекувам много малки децана 1 и под 1год., които вече са приемали по някакъв повод антибиотик и вече често боледуват.Възможно е след първоначалното започване на лечението с хомеопатия да не стигнат вътрешните сили на детето да се пребори с болестта и се премине отново на алопатично лечение,дори и антибиотик.Но след приключ- ване даването на антибиотика, се дават профилактични хомеопатични лекарства и светлия периодмежду две боледувания става по-дълъг,докато накрая детето престава да боледува.За често боледуващи малки деца,особено бебета,които са получавали антибиотици,този период на заострено внимание и понякога боледу- ване е около 2-4 месеца.Толкова време е необходимо да закрепне имунната им система и да се възстановят жизнените сили на организма след приложените силни алопатични лекарства.


Напоследък все повече педиатри съветват младите майки щом детето не е добре,да го изведат навън.Това е така,що се отнася до случаите с алергия към домашен прах и акари,но не и когато детето има температура над 37 градуса по Целзий.Тогава трябва да му се осигури покой,лека храна и разбира се,лекарства /хомеопатични или алопатични/.В противен случай много бързо /особено при бебе. тата/ една обикновена настинка може да премине в пневмония.


Да се осигури покой на тялото,когато нещо не е наред, е задължително и за възрастните,не само за децата.Така се дава възможност на организма да вложи всич- ките си сили за отстраняването на заболяването и бързото възстановяване след това. Така например по данни на американски лекари Идиопатичната дилатативна кардио- миопатия /уголемяване на сърцето по неизвестни причини/се лекува само с лежане на легло,без пациента да става дори до тоалетната и сърцето се прибира до нормалните си размери за период от 3 до 6 месеца/.


И така,справяйки се с миналия стрес и научавайки как да се справим с настоя- щия /това е част от психотерапията/;спирайки да вкарваме отрови в нашето тяло; махайки старите натрупани отрови и прилагайки профилактично Хомеопатия след като вече сме се излекували с нея,ние оставаме постоянно здрави,което е и целта на приложения комплексен подход към лечението на заболяванията от различно естество.


Бъдете здрави и щастливи, приятели, защото здравето и щастието са в основата на живота ни на Земята.Така ще опазим и планетата си за бъдните поколения!