Ирина Кирякова Психолог и Психотерапевт

  • 127 показвания

Ирина Кирякова Психолог и Психотерапевт

  • 127 показвания

Информация за Ирина Кирякова Психолог и Психотерапевт

Образование:
Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, степен “Магистър”, специалност – “Социално-педагогическа и психологическа помощ за семейства”
Завършено двугодишно обучение по Гещалт терапия към ЕАГТ в първия в България Институт по Гещалт Терапия.
Обучение към Psychotherapy Institut of Social Ecology of Personality (Психотерапевтичен институт по социална екология на личността).
Две години индивидуална терапия и обучение в неорайхианска психотелесна психотерапия.
Стаж:
16 години самостоятелна практика – консултант и терапевт
4 години треньор по Позитивна Транскултурална психотерапия
4 години специализация по Гещалттерапия
Позитивен психотерапевт, член на ДППБ, в рамките на Световната Асоциация по позитивна психотерапия – WAPP
Координатор и администратор на БИГТ – Български Институт по Гещалт Терапия.
Член на Дружеството на Психолозите в България – ЛАЗАРОВА-КИРЯКОВА Ирина Николаева, психотерапевт, ISCO – 2634- BG – RP- 0944 София
Курсове:
Игрова терапия за деца от 3 до 15 годишна възраст
Умения за водене на семинар и работа с група
Психоанализа
Позитивно мислене
Арттерапия
Стимулиране на ефективни поведенчески стратегии
Участие в семинари, конференции и тренинги
Месторабота
Частен кабинет

Консултант към Fine Line – The Art of Healthy Living

Консултант и терапевт към Холистичен Център Синай

Базов треньор по Позитивна Психотерапия към ДППТ в България

Българския Институт по Гещалт Терапия – БИГТ

https://www.youtube.com/watch?v=gC2Pd-0uBA0

Видео