Д-р Иван Иванов - Акушер-гинеколог град Стара Загора

 • 242 показвания

Д-р Иван Иванов - Акушер-гинеколог град Стара Загора

 • 242 показвания

Информация за Д-р Иван Иванов - Акушер-гинеколог град Стара Загора

Д-р Иван Иванов е специалист по Акушерство, Гинекология и Репродуктивна медицина в гр. Стара Загора.


 С над 17 години професионален опит, д-р Иванов е сред най-добрите и квалифицирани акушер-гинеколози.


Преминал е обучения по „Оперативна гинекология, Генекологична ендоскопия, Перинатология“ в Department of Obstetrics and Gynecology, Krankenanhalt Rudolfstiftung, Vienna и Department of Obstetrics and Gynecology, Hietzing Hospital, Vienna.


Притежава множество следдипломни квалификации, включително сертификат за ехографска диагностика и биохимичен скрининг, фетален доплер и фетална ехокардиография, Фондация по фетална медицина, Лондон.


АКУШЕРСТВОБРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ НОРМАЛНО И ОПЕРАТИВНО РАЖДАНЕ ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ


 • диагноза на бременност и проследяване на нормална и рискова бременност;

 • консултации по проблеми на нормалната и високо-рискова бременност, раждането и послеродовия период;

 • преценка за начина на раждане към термина на бременността;

 • пренатална диагностика на вродените структурни аномалии на плода с ехографски апарат с възможности за изследване в режим на 2d, 3d и 4d;

 • ехографски скрининг за хромозомни аномалии между 11-14 г.с. чрез измерване на нухалната транслуценция, ностна костица и други показатели;

 • комбинирана оценка на риска за раждане на дете с хромозомна болест 11- 14 г.с;

 • ехографски скрининг за хромозомни аномалии между 18-23 г.с. чрез оценка на феталната морфология;

 • комбинирана оценка на риска за раждане на дете с хромозомна болест 15 – 20 г.с;

 • фетална ехокардиография (пренатална диагноза на вродените сърдечни аномалии на плода) в 22 – 24 г.с;

 • оценка на физиологията на плода и скрининг за плацентарна недостатъчност
ГИНЕКОЛОГИЯ


ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, КОНСЕРВАТИВНО И ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 • цитонамазка – скрининг на предракови изменения на маточната шийка;

 •  колпоскопия – колпоскопски преглед при т.н. „раничка“ на маточната шийка, диакностика на доброкачествени, пред-ракови и злокачествени заболявания на маточната шийка и съответно лечение чрез медикаменти, електрокоагулация и оперативни методи;

 •  тестуване и типизиране на hpv (човешки папиломен вирус);

 •  микробиологично изследване при цервико-вагинални инфекции;

 •  диагностика и лечение на полово предавани заболявания;

 •  съвременни изследвания при съмнения за хламидиална инфекция / pcr тест /;

 •  хистологично изследване на измененията на маточната шийка и външните полови органи (прицелна биопсия);

 •  деструктивно лечение на предраковите изменения на маточната шийка;

 •  диагностика и лечение на менструални разстойства;

 •  абнормално вагинално кървене;

 •  менопаузални разстройства;

 •  предменструален синдром;

 •  ехографска диагностика на болестите на маточното тяло и аднексите (яйчниците и маточните тръби);

 •  семейно планиране, хормонална контрацепция и хормонозаместителна терапия;

 •  поставяне на спирали.

ГИНЕКОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ


ЕНДОСКОПСКИ (БЕЗКРЪВНИ) ГИНЕКОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ (ЛАПАРОСКОПИЯ И ХИСТЕРОСКОПИЯ) ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ


 • оперативно лечение на миоми;

 • оперативно лечение на кисти;

 • извънматочна бременност;

 • оперативно лечение на позиционни аномалии на женските полови органи – спадане на влагалищните стени и на матката;

 • стерилитет – диагностика на тубарен фактор (проходимост на маточните тръби), подготовка за ин-витро и пр.;

 • стерилизация на тръби;

 • поликистоза на яйчниците;

 • диагноза и лечение на тазовия болков синдром;

 • ендометриоза;

 • хистероскопска резекция на полипи, миомни възли и сраствания в маточната кухина;

 • лапароскопска и лапароскопски асистирана вагинална хистеректомия.